1910-1937 m. lietuviškoji statybos terminija (iš turimų išteklių)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1910-1937 m. lietuviškoji statybos terminija (iš turimų išteklių)
Alternative Title:
1910-1937 Lithuanian terminology of building
In the Journal:
Terminologija. 2007, 14, p. 125-134
Keywords:
LT
Darinys; Daryba; Kilmė; Metaforiniai terminai; Neologizmai; Raida; Statybos terminologija; Statybų terminai; Struktūra; Terminologija.
EN
Building terminology; Derivation; Derivative; Development; Metaphoric terms; Neologisms; Origin; Structure; Terminology; Terms of building.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama XX a. pradžios statybos mokslo, mokslo populiarinamųjų, statybos periodikos ir kt. leidinių terminija kilmės, sandaros ir raidos atžvilgiais. Tiriamąją medžiagą sudaro skirtingi 1393 (806 vienažodžiai ir 587 sudėtiniai) terminai. Iš paprastųjų žodžių specializacijos atsiradę terminai sudaro apie penktadalį visų vienažodžių terminų. Ankstyvojoje statybos terminologijoje metaforiniai ir metoniminiai terminai yra gana reti. Didelė metaforinių terminų dalis yra antrinės metaforinės nominacijos padarinys, metoniminiai terminai sukurti pagal specifinius terminologijos metoniminius modelius. Tris ketvirtadalius vienažodžių terminų dalį sudaro dariniai. Remiantis „Lietuvių kalbos žodyno“ duomenimis galima teigti, kad dauguma darinių kaip terminai gali būti paimti iš gyvosios kalbos. Kai kuriais atvejais sunku nustatyti, ar darinys yra terminizuotas, ar naujai sukurtas. Ypač tai pasakytina apie transpozicinę darybos reikšmę turinčius veiksmažodžių ir būdvardžių abstraktus. Nedidelę darinių dalį galima laikyti naujadarais. Didžiąją naujadarų dalį sudaro dūriniai, rečiau pasitaiko priesagų, galūnių vedinių. Daugiausia sudėtinių terminų sudaryta su terminizuotais paprastaisiais žodžiais ir veiksmažodžių bei būdvardžių abstraktais. Didelė aptariamos terminijos dalis išliko iki šių dienų. Daugiau nei pusę (56%) vienažodžių terminų galima rasti dabartiniuose statybos terminų žodynuose. Nemaža terminų dalis yra istorizmai ir archaizmai. [versta iš angliškos santraukos]

ENThis article deals with analysis of Lithuanian endogenic and old loaned building terminology of the beginning of XX century according to origin, structure and development aspects. Overall 1393 terms are analyzed, i. e. 806 one-word terms and 587 composite terms. Of all one-word terms terminologized (specialized) old lexis makes up about one fifth part. Metaphoric and metonymic terms in early building terminology are rather rare. The majority of metaphoric terms are the result of secondary metaphoric nomination, metonymic terms are originated according to specific terminology models. Three quarters of analyzed one-word terms are derivations. The facts of Lithuanian language dictionary suggest that a large group of derivations could have been borrowed from the folk language. In many cases it is difficult to decide whether derivations are terminologized simple words or newly made. In particular this can be said about transpositional abstracts of verbs and adjectives. Only a small group of derivations could be suggested as neologisms. The majority of the neologisms are compound derivations. Derivations of suffixes and endings are rather rare. The major part of composite terms are made with the abstracts of verbs and adjectives and terminologized simple words. Most of the terms which are analyzed in this article are used at present. More than a half (56%) of one-word terms are found in modern term dictionaries of building. A significant part of terms are historisms and archaisms. [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56422
Updated:
2019-01-16 19:24:37
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: