Semantinės veiksmažodžio "gerti" sinonimų atsiradimo priežastys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Semantinės veiksmažodžio "gerti" sinonimų atsiradimo priežastys
Alternative Title:
Semantic reasons of appearance of synonyms of the verb "to drink"
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2015, t. 72, p. 196-220
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Semantika / Semantics; Sinonimai / Synonyms.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas yra gausi ir netirta semantinė grupė - lietuvių kalbos gėrimo veiksmažodžiai, išrinkti iš rengiamo „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“. Tyrimu siekiama nustatyti, kokie tikrovės reiškinių, daiktų ar veiksmų požymiai kalboje virsta semantiniais požymiais, lemiančiais naujų „gėrimo“ veiksmažodžių atsiradimą. Straipsnio pabaigoje pateikiamas sukurtas preliminarus veiksmažodžio „gerti“ sinonimų tinklas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konceptas; Leksinė reikšmė; Nominacija; Semantinis požymis; Sinonimas; Sinonimų tinklas; Concept; Lexical meaning; Nomination; Semantic feature; Synonym; Synonyms network.

ENThe object of this article is a rich semantic group which has not yet been analysed before– drinking verbs taken from the version of the Dictionary of the Standard LithuanianLanguage which is currently in the process of compilation. The research seeks to estimatewhich features of the actual phenomena, things or actions become semantic features inthe language, which determine the rise of new drinking verbs. The research also seeks toestimate the efficiency of these semantic features. A preliminary synonym network of theverb to drink is given at the end of the article. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55339
Updated:
2019-01-18 13:06:29
Metrics:
Views: 32    Downloads: 7
Export: