Augalų pavadinimų motyvacija šiaurės panevėžiškių patarmėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Augalų pavadinimų motyvacija šiaurės panevėžiškių patarmėje
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006.
Pages:
260 p
Series:
Opera linguistica Lithuanica; 9
Notes:
Bibliografija ir fotinimų rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Darbo objektas, tikslai, medžiaga ir tyrimo metodika; Augalų svarba lietuvių gyvenime ir jų liaudiški vardai; Lietuvių ir kitų kalbų fitonimų tyrinėjimų apžvalga; Nominacijos ir motyvacijos santykis; Motyvacijos rūšys ir jų skyrimo kriterijai — Priesaginių fitonimų darybos motyvacija: Pavadinimai pagal bendrą augalo panašumą į kitą augalą; Pavadinimai pagal augalo lapų panašumą į kito augalo lapus; Pavadinimai pagal augalo žiedų panašumą į kito augalo žiedus; Pavadinimai pagal augalo vaisių, lapų ar žiedyno formos panašumą į kokį nors tikrovėje esantį daiktą; Pavadinimai, nurodantys augalo žiedyno, lapų, stiebų, vaisių pobūdį; Pavadinimai, nurodantys augalo žiedų, lapų ar vaisių spalvą; Pavadinimai, nurodantys augalo žiedų ar vaisių skleidžiamą garsą, augimo pobūdį, skonį, kvapą; Pavadinimai, nurodantys augalo gydomąsias savybes; Pavadinimai, nurodantys augalo augimo vietą ir kilmę; Pavadinimai, nurodantys augalo vegetacijos ar žydėjimo laiką; Apibendrinamosios pastabos — Sudurtinių fitonimų darybos motyvacija: Pavadinimai, nurodantys augalo lapų, žiedų panašumą į kitą augalą; Pavadinimai, nurodantys augalo vertinimą bei panašumą į gyvūną, paukštį ar kokią kitą gyvą būtybę; Pavadinimai, nurodantys augalo panašumą į kokį nors tikrovėje esantį daiktą; Pavadinimai, nurodantys augalo žiedyno formą ir pobūdį, lapų, vaisių paviršiaus ypatumus; Pavadinimai, nurodantys augalo lapų, žievės, žiedų spalvą; Pavadinimai, nurodantys augalo lapų storį, dydį; Pavadinimai, nurodantys augalo žiedų, lapų skaičių; Pavadinimai, nurodantys augalo vidines savybes; Pavadinimai, nurodantys augalo paskirtį ir gydomąsias savybes; Pavadinimai, nurodantys augalo augimo vietą; Pavadinimai, nurodantys augalo žydėjimo laiką; Apibendrinamosios pastabos — Išvados — Literatūra —Sutrumpinimai — Summary — Fitonimų rodyklė.
Keywords:
LT
Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTPirmą kartą lietuvių kalbotyroje plačiau nagrinėjami šiaurės panevėžiškių patarmėje vartojami tarmiški motyvuoti augalų pavadinimai: aptariama vardų darybos motyvacija, vartojimo polinkiai įvertintas pavadinimų paplitimas, naujumas ir senumas, nustatyta kai kurių skolinių kilmė ir jų atsiradimo prielaidos. Darbo objektą sudaro beveik 300 šiaurės panevėžiškių patarmėje vartojamų motyvuotų augalų vardų ir apie 300 liaudiškų augalų pavadinimų, vartojamų kitose lietuvių kalbos tarmėse ir įvairiuose raštuose. Toks tyrinėjimas yra svarbus ne tik lietuvių dialektologijai, leksikologijai, bet ir leksikografijai, nes po 1938 m. išleisto Lietuviško botanikos žodyno iki šiol nebuvo tokio darbo, kuriame būtų išsamiau pateikiami ir analizuojami liaudiški augalų vardai. Ateityje surinkta medžiaga gali būti panaudota leidžiant liaudiškų augalų pavadinimų žodyną. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fitonimas (augalo vardas); Motyvacija; Nominacija; Phytonym (name of plant); Motivation; Nomination.

ENFor the first time in Lithuanian language studies the vernacular motivated names of plants, used in the sub-dialect of the residents of Northern Panevėžys, are examined in a broader manner: the motivation of formation of the names and the inclinations of use are discussed, the spread of the names, their newness or oldness is evaluated and the origins and the preconditions for emergence of certain borrowings are identified. The subject of the study includes almost 300 motivated names of plants, used in the sub-dialect of the residents of Northern Panevėžys and about 300 vernacular names of plants, used in other Lithuanian dialects and in different letters. The said study is important to Lithuanian dialectology, lexicology and lexicography, since, after Lithuanian dictionary of botany, published in 1938, there has not been any such study, providing and analyzing vernacular names of plants. In the future the collected materials could be used for publishing of a dictionary of vernacular names of plants.

ISBN:
9789955704218
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3808
Updated:
2021-01-20 22:02:24
Metrics:
Views: 94
Export: