Dabartinės lietuvių kalbos būdvardžių darybiniai sinonimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinės lietuvių kalbos būdvardžių darybiniai sinonimai
Alternative Title:
Derivative synonyms of adjectives in modern Lithuanian
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2012, 1, p. 153-161
Keywords:
LT
Darinys; Darybiniai sinonimai; Dūrinys; Sinonimų eil; Sinonimų eilė; Vedinys.
EN
Derivative; Derivative meaning; Derivative synonyms; Lexical meaning; Range of synonyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami dabartinės lietuvių kalbos būdvardžių darybiniai sinonimai. Iš „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ buvo išrinkti 1556 būdvardžių dariniai ir iš jų sudarytos 724 sinonimų eilės. Išanalizavus sinonimiškų būdvardžių darybą paaiškėjo, kad dažniausiai į darybinių sinonimų eiles įeina priesagų vediniai, daug mažiau galūnių, priešdėlių vedinių ir dūrinių. Darybinių sinonimų eilėse būna nuo dviejų iki penkių narių. Tyrimas parodė, kad sinoniminiai santykiai gali susiklostyti tarp 53 priesagų, 3 galūnių, 3 priešdėlių vedinių ir dūrinių. Iš viso sudarytos 99 skirtingos darybos formantų kombinacijos. Būdvardžių darybinių sinonimų eilėse gausu dariems tipams priklausančių darinių (-inis, -ė, -iškas, -a, -ingas, -a, -uotas, -a, apy-, -okas, -a, po-, ‑otas, -a). Pagal gausumą darybinių sinonimų grupės išsidėstė tokia tvarka: -inis, -ė ir -iškas, -a, -ingas, -a ir -us, -i, apy- ir -okas, -a, -ingas, -a ir -uotas, -a etc. Taip pat sudarytos 57 pavienės DS eilės. Tekstologinė analizė parodė, kad bene didžiausiu sinonimiškumo laipsniu pasižymi nepilną ypatybės kiekį reiškiantys (priešdėlių apy-, po-, priesagos -okas, -a) būdvardžiai. Tačiau nustatyti, kuriuos darybos formantus turinčių darinių reikšmės yra artimiausios, labai sunku, nes kiekvienoje tuos pačius darybos afiksus turinčių darybinių sinonimų grupėje paprastai būna tapačią, artimą ar tik panašią reikšmę turinčių darinių. Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno duomenų analizė atskleidė, kad dažnai skiriasi ir sinonimų vartosenos dažnumas. Dabartinės lietuvių kalbos būdvardžių darybinių sinonimų eilėse daugiausia stilistiškai neutralių darinių. Vis dėlto į 32 sinonimų eiles įeina bendrinės kalbos periferijoje esantys 37 dariniai, t. y. tokie dariniai, kurie žodyne turi kokių nors stilistinių pažymų. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe derivative synonyms are conjugate derivatives which have the same derivative meaning, identical or similar lexical meaning and different derivation affixes. In the present paper derivative synonyms of adjectives of modern Lithuanian are analysed. For the purpose of the present study, 1556 adjectival derivations were selected from "Contemporary Lithuanian Language Dictionary" and 724 ranges of synonyms were compiled. After the analysis of adjective derivations, it was proved that the suffix derivations are involved in the ranges of derivative synonyms most often: they made 1251 items. Not so frequent were ending derivations (138 items), prefix derivations (135 items) and compounds (32 items). The ranges of derivative synonyms may consist from two to five members: 642 binary, 63 trinomial, 12 four-member and 7 five-member ranges of synonyms were formed. The research showed that synonymic relations can exist among the derivatives of 53 suffixes, 3 endings and 3 prefixes. In total, 99 different combinations of derivative formants were compiled. The analysis proved that the synonymic ranges of adjectival derivatives abound in derivatives peculiar to the types of popular derivations, i. e. -inis, -ė, -iškas, -a, -ingas, -a, -uotas, -a, apy-, -okas, -a, po-, -otas, -a. According to the frequency, the ranges of derivative synonyms comprised the following order: -inis, -ė and -iškas, -a (277 synonymic ranges), -ingas, -a and -us, -i (72 synonymic ranges), apy- and -okas, -a (39 synonymic ranges), -ingas, -a and -uotas, -a (26 synonymic ranges), -uotas, -a and -inas, -a (26 synonymic ranges), etc.Furthermore, 57 single ranges of synonymic derivatives were compiled. In the present article, only the most frequent members of synonymic groups have been discussed. The research revealed that the adjectives which denote not full quantity of feature have the highest synonymic degree, i. e. prefixes apy‑, po- and suffixes -okas, -a. However, it is possible to state that in each group of derivative synonyms there are derivations which have identical, close or similar meaning. The analysis of the data drawn from "Contemporary Corpus of Lithuanian Language" revealed that the frequency of usage of derivative synonyms is different as well. Stylistically neutral derivatives are the most frequent in the ranges of derivative synonyms of adjectives in modern Lithuanian language. Nevertheless, 37 derivatives which dominate in the periphery of common language are included into 32 ranges of synonyms, i. e. such derivatives, which have some stylistic features denoted in "Contemporary Lithuanian Language Dictionary". [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41617
Updated:
2018-12-17 13:19:09
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: