Kompiuterijos naujažodžiai tinklaraštininkų kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterijos naujažodžiai tinklaraštininkų kalboje
Alternative Title:
New computer terms in bloggers' language
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija. 2012, t. 20, Nr. 1, p. 26-35
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kompiuterijos terminas; Naujadaras; Naujažodis; Skolinys; Tinklaraštininkas; Tinklaraštis; Blog; Blogger; Computer term; Loanword; Neologism; New word.
Keywords:
LT
Naujadaras; Naujažodis; Skoliniai / Loan words; Terminija / Terminology; Tinklaraštininkas; Tinklaraštis.
EN
Blog; Blogger; Computer term; Neologism; word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami kompiuterijos naujažodžiai tinklaraštininkų kalboje, tiriama, kaip realioje vartosenoje prigyja oficialiai teikiami naujadarai, kompiuterijos terminai, ypač svetimybių lietuviški atitikmenys, aprašomi kompiuterijos naujažodžių įtraukimo į tekstą būdai. Tiriamoji medžiaga – informacinių technologijų tematikos tinklaraščiai. Šių tinklaraščių analizė leido išryškinti tam tikrus kompiuterijos naujažodžių vartojimo polinkius. Pastebėta, kad nors tinklaraščių autoriai gali laisvai pasirinkti rašymo būdą, jiems neprivalu laikytis bendrinės kalbos normų ir jų kalboje gausu nenorminės leksikos, tačiau esama ir kalbinės savikontrolės. Pastebimas domėjimasis kompiuterijos terminijos naujovėmis bei polinkis į savo kalbą priimti kai kuriuos teikiamus naujus lietuviškus bei skolintus kompiuterijos terminus. Vartodami naujažodžius tinklaraštininkai neretai pasitelkia išskirtinę grafiką ir (arba) palydi komentarais. Grafiką tinklaraštininkai dažniausiai renkasi išreikšdami abejonę dėl svetimžodžio vartosenos tinkamumo. Siekiant skaitytojui paaiškinti naujo žodžio reikšmę, kompiuterijos naujadarai dažniau pakomentuojami. [Iš leidinio]

ENThe article presents an analysis of new words in computer terminology that make their way to blogs and analyzes how the official neologisms and computer terms, especially the equivalents to barbarisms, are employed in everyday use. The article also discusses the ways of including the new computer terms into texts. The blogs on topics of information technology are the objects of the research. The analysis of the aforementioned blogs allowed highlighting certain trends in the use of new computer terms. An observation was made that even though the authors of the blogs could freely choose their writing style, they were not bound by the standards of literary language. Thus, their language was full of non-standard vocabulary; however, self-control regarding the language used could still be noticed. An interest in novelties of computer terminology and the tendency to accept some of the suggested new Lithuanian and loaned computer terms were noticed. When using the new words the bloggers frequently employed specific graphical elements and (or) comments. The graphical elements were often chosen by bloggers to express their feelings of doubt regarding the suitability of the use of the suggested loanword. Attempting to explain the meaning of the new word to the readers the bloggers tended to post comments about the new computer terms. [From the publication]

DOI:
10.3846/cpe.2012.03
ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38684
Updated:
2018-12-17 13:16:58
Metrics:
Views: 88    Downloads: 27
Export: