Jurgos Ivanauskaitės naujadarai ir jų vaidmuo tekste (Miegančių drugelių tvirtovė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jurgos Ivanauskaitės naujadarai ir jų vaidmuo tekste (Miegančių drugelių tvirtovė)
Alternative Title:
Neologisms and their role in Jurga Ivanauskaitė's novel
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2007, t. 3, p. 169-179
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriami naujadarai – Lietuvių kalbos žodyne nefiksuoti dariniai – rasti Jurgos Ivanauskaitės romane „Miegančių drugelių tvirtovė“ (Vilnius, 2005), prašoma naujadarų daryba bei vartosenos polinkiai. Lietuvių kalbos žodžių darybos išgalės didelės, todėl tekstų autoriai dėl įvairiausių priežasčių – norėdami įvardyti naujas realijas arba atskleisti savo požiūrį į jas, daiktiškai pavadindami ypatybes ar veiksmus, norėdami atkreipti skaitytojų dėmesį arba dėl analogijos – vartoja su įvairiomis darybos priemonėmis sudarytų į žodynus neįtrauktų darinių. Ivanauskaitės romane rasti trisdešimt trys Lietuvių kalbos žodyne nefiksuoti dariniai: dvidešimt daiktavardžių, devyni būdvardžiai, du veiksmažodžiai ir du prieveiksmiai. Dauguma naujadarų paklūsta žodžių darybos taisyklėms – yra sudaryti panašiai kaip ir kiti analogiški sisteminiai dariniai. Vienuolika naujadarų yra įtraukti į tekstyną. Kai kurie gana dažnai vartojami dariniai (esatis, nesatis, savigrauža, laikraštiena, monstriškas, -a) ilgainiui gali tapti aktyviosios leksikos dalimi. Žodynų nefiksuoti dariniai labai dažnai įeina į įvairias stiliaus figūras. Net ir neutraliais laikytini naujadarai (akidangtis, bitliškas, -a, nejuda, nuovylis) atkreipia adresato akis; kai kurie individualūs dariniai padeda atskleisti požiūrį į aprašomus dalykus: esama teigiamą (paukšteliukas), bet daug daugiau neigiamą (baisbobė, šlykštalas, hienagalvis, -ė, monstriškas, -a) konotaciją turinčių žodžių; kartais darinyje (žodeliūkštis) arba dažniau platesniame kontekste (kvailiausi lipšniažodžiai) jaučiami abu aksiologiniai požiūriai.Reikšminiai žodžiai: Darinys; Dūrinys; Dūrinys, naujadaras, konotacija, stiliaus figūra; Konotacija; Naujadaras; Stiliaus figūra; Vedinys; Compound; Connotation; Derivative; Figure of speech; Neologism.

ENVarious texts contain derivatives which have not been included in the Dictionary of the Lithuanian Language. This article deals with the neologisms of Ivanauskaitė's novel Miegančių drugelių tvirtovė (The Castle of Sleeping Butterflies) (33 of them were discussed in this article). Most of them can be treated as potential derivatives. According to the data of the Corpus of the Lithuanian Language compiled by Vytautas Magnus University, 11 neologisms are used in the texts of different stylistic register - some of them (esatis, nesatis, savigrauža) are used often enough. They can become part of active lexis and be included in the dictionaries. The research demonstrated that neologisms are very often figures of speech. They carry a lot of information: some derivatives have a positive (paukšteliukas) but much more often a negative (baisbobė, šlykštalas, hienagalvis, monstriškas, -a) semantic component. [text from author]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19474
Updated:
2018-12-17 12:06:41
Metrics:
Views: 74    Downloads: 8
Export: