Telšių rajono oronimų darybos ypatumai : lingvistinės ir ekstralingvistinės įžvalgos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Telšių rajono oronimų darybos ypatumai: lingvistinės ir ekstralingvistinės įžvalgos
In the Journal:
Keywords:
LT
Telšiai; Lietuva (Lithuania); Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTSurinkus Lietuvos vietų vardus atsirado galimybės imtis atskirų toponimų klasių tyrinėjimo. Lietuvos toponimikos specialistai pradėjo vietovardžių klasių studijas, stengdamiesi išryškinti šiai leksikos daliai būdingas gramatines, derivacines ypatybes, apžvelgti kilmės, semantikos bruožus. Straipsnio tikslas – aptarti Telšių rajono vienos toponimų subklasės – oronimų – darybą ir nustatyti produktyviausius darybos tipus. Oronimas – bet kurio žemės reljefo tikrinis vardas, vietovardžių rūšis. Straipsnyje taip pat bus bandoma pateikti ekstralingvistinių įžvalgų, kurios bent iš dalies atspindės vardintojų vardijimo motyvacijas. Kiek didesnių kalnų Lietuvoje (jei apskritai tas pakilesnes reljefo vietas galima vadinti kalnais) yra vos keletas. Straipsnyje oronimais laikomi tie vietų vardai, kuriuos taip įvardija pateikėjai. Tai, žinoma, subjektyvu, tačiau aptariami kalnų vardai suteikia galimybę pateikti tiek lingvistinę oronimų analizę, tiek pasiūlyti ekstralingvistinių, kultūrologinių įžvalgų. Tarybiškai aptariami 488 Telšių rajone užrašyti oronimai, tačiau dėl straipsnio apimties pateikiami ne visi užrašytų oronimų pavyzdžiai. Nagrinėjant Telšių rajone užrašytus oronimus taikomi deskriptyvinis, statistinis ir lyginamasis metodai.Reikšminiai žodžiai: Oronimai; Daryba; Vediniai.

ENUpon collecting Lithuanian place-names there emerged the possibility to commence the studies of individual classes of toponyms. Lithuanian toponymy specialists started the studies making attempts to highlight the grammatic and derivative features, characteristic of the class, to overview the features of origins and semantics. The article aims at discussion of the formation of one subclass of toponyms of Telšiai area – oronyms and identification of the most productive types of formation. An oronym is a proper name of any land relief, a type of place-names. The article also makes attempts to provide extra-linguistic insights, which would at least partially reflect the naming motivations. Lithuania has only several mountains (if such elevated locations could be called mountains). For the purpose of the article oronyms are the name-places, which are given such a name by the compilers, which is definitely subjective, however, the names of mountains under discussion provide the possibility to provide both linguistic analysis of oronyms and propose certain extra-linguistic culturologic insights. 488 oronyms, recorded in Telšiai area are discussed in the Soviet way, however, due to the volume of the article, not all the recorded examples of oronyms are provided. When examining the oronyms, recorded in Telšiai area, descriptive, statistical and comparative methods are applied.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4170
Updated:
2013-04-28 16:01:51
Metrics:
Views: 18
Export: