Žodynų nefiksuotų darinių funkcionavimas Ričardo Gavelio kūriniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodynų nefiksuotų darinių funkcionavimas Ričardo Gavelio kūriniuose
Alternative Title:
Functioning of derivatives not fixed by dictionaries in the pritings by Ričardas Gavelis
In the Journal:
Filologija. 2012, Nr. 17, p. 145-162
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalboje nuolat atsiranda naujadarų – darinių, kurie neįtraukti į žodynus. Straipsnyje analizuojami R. Gavelio dviejuose romanuose ir apsakymų rinktinėje rasti į Dabartinės lietuvių kalbos žodyną ir Lietuvių kalbos žodyną neįtraukti dariniai. Darbe taikyti darybinės analizės, interpretacinis, skaičiavimo ir substitucijos metodai. Darinių vartosena tirta naudojantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno medžiaga. R. Gavelio kūriniuose rastų 175 į žodynus neįtrauktų darinių analizė parodė, kad dėl tipiškos darybos dalis darinių laikytini potenciniais, kai kurie dariniai (dėl neįprastų pamatinių žodžių, neįprastų darybos afiksų, o dar dažniau dėl aktualizuotos vartosenos) – okaziniais. Manytina, kad dalis Gavelio kūriniuose rastų ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne neaptiktų darinių yra sukurti paties rašytojo. Tyrimas atskleidė, kad kai kurie į žodynus neįtraukti dariniai vartojami kaip lietuvių kalboje įprastų žodžių darybiniai sinonimai. Darinių reikšmes galima nuspėti iš konteksto. Žodynų nefiksuoti dariniai Gavelio kūriniuose labai retai vartojami aplinkoje, kur ryškėja teigiamas vertinimas.Dalis naujadarų daiktus, ypatybes, veiksmus įvardija neutraliai – dažniausiai tai tiesiogine reikšme vartojami žodžiai. Labai daug žodynų nefiksuotų darinių turi ryškią neigiamą konotaciją: vieni dariniai neigiamo vertinimo semą yra gavę iš pamatinių žodžių, kitais atvejais tai ryškėja iš konteksto. Neretai naujadarai dar įeina į įvairias stiliaus figūras: yra metaforiniai, metoniminiai epitetai, palyginimų, perifrazių dalis ir pan. Kai kurie straipsnyje analizuojami dariniai (pvz., sudaryti iš vulgarizmų) gali piktinti dalį skaitytojų. Vis dėlto reikia pasakyti, kad net ir tokie dariniai, Gavelio kūriniuose vartojami tikslingai, motyvuotai, tekstą daro vaizdingesni ir ekonomiškesnį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darinys; Darybiniai sinonimai; Dūrinys; Konotacija; Naujadaras; Stiliaus figūra; Vedinys; Žodynų nefiksuotas darinys; Compound; Connotation; Derivative; Derivative synonyms; Figure of speech; Neologism.

EN[…] In the present study, the derivatives are analysed in two novels and a collection of short stories. These derivatives are not included in Contemporary Lithuanian Language statistical and substitution methods are applied in the present research. The usage of derivatives were analysed on the basis of material drawn from Contemporary Lithuanian Language Corpus. The analysis of 175 examples found in the writings by R. Gavelis proved that due to characteristic word formation, some derivatives can be considered as potential derivatives. Some derivatives, because of their unusual underlying words, unusual derivative affixes and most often because of their actualized usage, are considered to be occasional. It is supposed that some derivatives found in the writings by Gavelis are created by the author himself. The research revealed that some derivatives, which are not included in Lithuanian dictionaries, are used as derivational synonyms of common words in Lithuanian. Almost all the meanings of derivatives may be easily guessed from the context. It is worth to mention, that derivatives in the writings are rarely used in the ambience where positive assessment is increasing. Some neologisms name neutrally the things, qualities, actions; this is mostly the words used in their direct meaning. Many derivatives which are not fixed in the dictionaries have strong negative connotation: some derivatives obtained the negative seme from underlying words, in other cases this is seen from the context. […]. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41464
Updated:
2018-12-17 13:18:52
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: