Žodžių darymas su atskalomis lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžių darymas su atskalomis lietuvių kalboje
Alternative Title:
Word formation with splinters in the Lithuanian language
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2023, t. 89, p. 93-122
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Skoliniai / Loan words; Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Baltų kalbos / Baltic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas lietuvių kalboje besiformuojantis netradicinis žodžių darymo būdas su nemorfeminiais elementais – atskalomis. Jį skatina lietuvių kalboje pastaruoju metu gausėjantys kontaminaciniai skoliniai (paprastai iš anglų kalbos) ir šio tipo verstiniai bei savakilmiai kontaminaciniai dariniai. Tiek kontaminacija, tiek naujų žodžių darymas su atskalomis plinta daugelyje Europos kalbų ir sulaukia įvairiapusiškų tyrimų. Straipsnyje išryškinamos atskalų susidarymo priežastys, parodoma, kaip dalis atskalų semantiškai generalizuojamos arba specializuojamos ir patenka į morfemizacijos procesą, kol galiausiai gali tapti darybos morfemomis ar net savarankiškomis leksemomis. Tyrimo pagrindą sudaro Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne nuo XXI a. pradžios kaupiami duomenys, apimantys tiek skolintus kontaminacinius darinius, tiek tuos, kurie yra tikėtini vertiniai arba pasidaryti pačioje lietuvių kalboje. Esminiai žodžiai: žodžių daryba, kontaminacija, kontaminacinis darinys, atskala, neologija. [Iš leidinio]

ENThe article addresses a budding and unconventional method of word formation in the Lithuanian language, one that involves non-morphemic elements: splinters. It is driven by the recent surge of borrowed blends (that usually come from the English language) in the Lithuanian language, as well as translation and indigenous blends. Both blending and word formation with splinters is becoming an increasingly widespread in many European languages and the subject of all kinds of research. The article highlights the reasons behind the occurrence of splinters, showcases how some of the splinters are semantically generalised or specialised and enter the process of morphemisation to possibly eventually become formational morphemes or even standalone lexemes. The study is grounded on the data from the Database of Lithuanian Neologisms going back to the early 21st century and covering both borrowed blends and those that are likely to be translations or indigenous blends. Keywords: word formation, blend, blending, splinter, neology. [From the publication]

DOI:
10.35321/all89-05
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106425
Updated:
2024-03-07 21:33:38
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: