Daiktavardžio akmuo semantinis ir darybinis laukas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daiktavardžio akmuo semantinis ir darybinis laukas
Alternative Title:
Semantic and derivative field of the noun akmuo (stone)
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2008, t. 6, p. 312—321
Keywords:
LT
vedinys; dūrinys; darybiniai sinonimai; darybiniai variantai.
EN
derivative; compound; derivative synonyms; derivative variants.
Summary / Abstract:

LTVeldinys akmuo yra nemažo semantinio ir darybinio lauko centras: "Frazeologijos žodyne" pateikta per septyniasdešimt frazeologizmų, "Lietuvių kalbos palyginimų žodyne" -- keturiolika palyginimų, kurių narys yra daiktavardis akmuo, "Lietuvių kalbos žodyne", tarmių žodynuose gausu darinių, kurių pamatinis žodis yra šis daiktavardis. Straipsnyje aptarti 95 dariniai, kurių pamatinis (vienas iš pamatinių) žodis yra daiktavardis akmuo: 79 leksikos vienetai fiksuoti žodynuose, 16 į žodynus neįtrauktų darinių (arba darinių variantų) rasta kituose šaltiniuose. Taigi kalbos vartotojai nesitenkina įprastais leksikos vienetais ir pagal esamus darybos modelius, reikalui esant, išveda individualių darinių. Iš daiktavardžio akmuo sudaryti dariniai tarpusavyje susiję įvairiais darybiniais ryšiais. Itin gausu darybinių variantų (16 eilių): tai dariniai, kurių pamatinis žodis (arba vienas iš jų) yra daiktavardis akmuo, kurie turi tapačią leksinę ir darybinę reikšmę, tokį pat darybos formantą, bet skiriasi šalutine darybos priemone. Darybinės ir leksinės reikšmės tapatumas/ artimumas leidžia iš daiktavardžio akmuo su skirtingais formantais sudarytus darinius laikyti darybiniais sinonimais -- aptartos 8 sinonimų eilės. Tyrimas patvirtino nuomonę, kad dariniai iš penktosios linksniuotės daiktavardžių paprastai sudaromi ne iš trumpojo vienaskaitos vardininko kamieno, o iš ilgesnio, priesaginio, kamieno -- beveik visi iš daiktavardžio akmuo sudaryti dariniai remiasi ilguoju kamienu akmen (tendencijai nepaklūsta keli dariniai). Tik 2 dūriniai iš 52 yra su jungiamuoju balsiu -(i)a-.

ENThe paper deals with the semantic and derivative field of the noun akmuo. This noun is the base word of 95 derivatives (including derivative variants): 79 of them are included in the Dictionary of the Lithuanian Language, in the Dictionary of Synonyms, in dialect dictionaries; 16 derivatives used in various linguistic texts, thesauruses, in Corpus of Lithuanian Language, Google etc. are not incorporated in the dictionaries. Derivative synonyms are the kind of synonyms which have the same root, different derivational affixes and a very similar or identical lexical meaning. Derivative variants have identical derivational and lexical meaning, the same derivational affix and differ in vowel gradation, connecting vowel etc. Derivatives from the same basic word akmuo can be treated as derivative variants and derivative synonyms very often - 16 rows of derivative variants (e. g. akmenskalys - akmenskelys, akmeniavcrtis - akmenvcrtis) and 8 rows of derivative synonyms (e. g. akmenycia- akmenija- akmenynas - akmenyne - akmenyte - akmenojus - akmenuva) were discussed in this article. The noun akmuo belongs to the fifth declension. Such nouns have two stemspiem- and piemen-, akin- and akmen-. Almost all derivatives have the longer stem akmen-. So the derivatives of the noun akmuo correspond to the derivational sample. Only 2 compound words out of 52 have the connecting vowel -(i)a- (akmenialaužys, akmeniavertis). [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
  • Akcentologija / Antanas Pakerys. Kaunas : Šviesa ; 1994-2002. 2 d. (423, 629 p.).
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Daiktavardžio "turgus" darybinis ir semantinis laukas / Jolanta Vaskelienė. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2010, t. 10, p. 248-258.
  • Daiktavardžių darybos raida / Saulius Ambrazas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993-2000. 2 t.
  • Dieveniškių šnektos žodynas / [Laima Grumadienė ... [et al.] ; mokslo redaktoriai. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005-2011. 2 t.
  • Laringalų teorija ir lietuvių kalba / Wojciech Smoczyński ; autorizuotas vertimas iš lenkų kalbos ; iš rankraščio vertė Veslava Čižik-Prokaševa, Diana Šileikaitė ; moksliniai redaktoriai. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. 292 p.
  • Stilistika / Kazimieras Župerka. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012. 113 p.
  • Zanavykų šnektos žodynas.. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003-2006. 3 t.
  • Žodžių darybos teorija / Vincas Urbutis. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 391 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16426
Updated:
2018-12-17 12:15:02
Metrics:
Views: 39    Downloads: 2
Export: