Morfopragmatika : deminutyvų vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Morfopragmatika: deminutyvų vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje
Alternative Title:
  • Morphopragmatics: the use of diminutives in contemporary Lithuanian
  • Morphopragmatics: the use of diminutives in modern Lithuanian
In the Journal:
Kalbotyra. 2005, t. 54 (1), p. 91-100
Keywords:
LT
Morfologija / Morphology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama deminutyvų reikšmių įvairovė sakytinėje lietuvių kalboje. Darbe didžiausias dėmesys skiriamas tokioms vartojimo situacijoms, kuriose deminutyvai vartojami labai dažnai. Pirmiausia aptariama suaugusiųjų kalbėjimo situacija. Analizuoti duomenys parodė, kad deminutyvus dažnai vartoja įsimylėjėliai, ypač vyrai kalbėdami su mylimąja. Tokiose situacijose deminutyvizuojami ne tik kreipiniai, bet ir visas kalbėjimo aktas, vartojamos daiktavardžių, būdvardžių, prieveiksmių, veiksmažodžių deminutyvinės formos. Dažnai deminutyvai vartojami kalbant su artimais žmonėmis, nors deminutyvizavimas būdingas ir tam tikroms situacijoms, kai kalbame su pirmą kartą matomais žmonėmis – kirpykloje, poliklinikoje, parduotuvėje... Deminutyvai vartojami mandagumui išreikšti, įtemptai situacijai sušvelninti, jie dažni ir ką nors pajuokiant. Suaugusiųjų kalboje deminutyvų vartojimo dažnumas siekia 3,5 %. Čia jie daug dažniau susiję ne su semantine, o su pragmatine funkcija. Autorė teigia, kad gausiausiai deminutyvai vartojami kalbant su vaikais – vaikiškojoje kalboje. Čia deminutyvų vartojimo dažnumas – net 53 %. Vaikiškojoje kalboje deminutyvai dažniausiai atlieka pragmatinę funkciją – jais išreiškiamas švelnumas, šilti jausmai. Vaikai girdėdami deminutyvus juos ima taip pat dažnai vartoti. Jų kalboje deminutyvų vartojimo dažnumas – 48 %. Straipsnio autorė teigia, kad deminutyvai – ,,mažųjų pasaulio prioritetas“, todėl dažniausiai jie vartojami vaikiškojoje ir vaikų kalboje. Suaugusiųjų pokalbiuose deminutyvų vartojimas retesnis, tačiau pragmatinės jų reikšmės daug įvairesnės.Reikšminiai žodžiai: Deminutyvai; Deminutyvo reikšmė; Kalbėjimo situacija; Pragmatinė deminutyvo reikšmė; Pragmatika; Morfologija; Vaikų kalba.

ENThe article discusses the variety of meanings of diminutives in spoken Lithuanian. Most attention is focused on language situations where diminutives are used very frequently. First the situation in adult language is discussed. An analysis of the data reveals that diminutives are used frequently by couples in love, especially by men speaking with their loved one. In such situations not only terms of endearment are diminutivised, but every aspect of the speech act: nouns, adjectives, adverbs, verbs. Diminutives are used frequently when speaking with intimates, but they can also be used in certain situations when we are speaking for the first time with people, e.g. at the hairdressers, the doctor’s waiting room, the shops... Diminutives are used to express politeness mad to soften a tense situation, or to make someone laugh. In adult speech, the use of diminutives reaches 3.5 %. Here their use is more often linked to a pragmatic function rather than a semantic one. The author states that the most use of diminutives is made when speaking with children – in ‘baby talk’. Here the frequency of use of diminutives reaches up to 53 %. In ‘baby talk’ the diminutives usually fulfil a pragmatic function, expressing tenderness, warm feelings. Children who hear diminutives tend to use them too. In their speech the frequency of use of diminutives reaches 48 %. The author states that diminutives are “a top priority in the world of children”, which is why they are used so much in ‘baby talk’ and in the speech of children themselves. In adult speech diminutives are used less often, but their pragmatic values are more varied.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1384
Updated:
2018-12-17 11:34:13
Metrics:
Views: 299    Downloads: 31
Export: