Formation of constitutional one-word terms in Lithuanian and English

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Formation of constitutional one-word terms in Lithuanian and English
Alternative Title:
Konstitucinės teisės vientisinių terminų formaliosios sandaros ypatumai lietuvių ir anglų kalbose
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2014, 1, p. 87-99
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Semantika / Semantics; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami ir gretinami lietuvių ir anglų kalbų konstitucinės teisės vientisinių (vienažodžių) terminų formaliosios sandaros modeliai. Terminai surinkti iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos (1992) ir dviejų svarbiausių Jungtinės Karalystės konstitucinės teisės dokumentų, išverstų į šiuolaikinę anglų kalbą, – Didžiosios chartijos (Magna Carta, 1215) ir Reguliavimo akto (Act of Settlement, 1700) – bei šiuo metu galiojančių jų pataisų. Tyrimu siekiama atskleisti, kaip kuriami konstitucinės teisės vienažodžiai terminai Lietuvos ir Jungtinės Karalystės teisės sistemose, išryškinti lietuviškų ir angliškų terminų sudarymo ypatumus bei svarbiausius dėsningumus, būdingus tiriamų kalbų terminijai. Tyrimas atliktas, remiantis bendraisiais sinchroninės žodžių darybos analizės principais bei aprašomosios-gretinamosios ir kiekybinės analizės principais. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kokie formalieji modeliai vyrauja ištirtoje lietuviškoje ir angliškoje medžiagoje bei kokie žodžių darybos būdai dažniausiai pasirenkami, sudarant konstitucinės teisės terminus. Tikimasi, kad tyrimo rezultatai suteiks idėjų ir naudingos informacijos Lietuvos ir kitų šalių teisės terminijos kūrėjams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Formali ir semantinė motyvacija; Gretinamoji analizė; Konstitucinė teisė; Sinchroninė analizė; Teisės terminija; Žodžių daryba; Constitutional law; Contrastive analysis; English; Formal and semantic motivation; Legal terminology; Lithuanian; Synchronic analysis; Word-formation.

ENThe article deals with contrastive word-formation analysis of Lithuanian and English one-word terms of the constitutional law. The terms were collected from the Constitution of the Republic of Lithuania (1992) and two major UK legal acts of constitutional nature translated into Modern English, namely Magna Carta (1215) and The Act of Settlement (1700) including the amendments as in force today. The research seeks to reveal how constitutional one-word terms are formed in the Lithuanian and the UK legal systems, to highlight peculiarities of term-formation in Lithuanian and English and to get insight into the most important regularities characteristic of the analysed languages. The research has been conducted using the general principles of synchronic word formation analysis, the descriptive-contrastive analysis and the quantitative analysis of the collected Lithuanian and English data. The results of the research reveal that the distribution of the formal patterns of the analysed terms is different in the investigated languages as well as the means of word-formation and frequency thereof. The results of the research are expected to provide ideas and information to the developers and researchers of legal terminology of Lithuania and other countries. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58348
Updated:
2018-12-17 13:52:24
Metrics:
Views: 41    Downloads: 6
Export: