Gervėčių šnektos vardažodinės ir dalyvinės kilmės prieveiksmių daryba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gervėčių šnektos vardažodinės ir dalyvinės kilmės prieveiksmių daryba
Alternative Title:
Adverbs derivation from nominatives and participles in the Lithuanian dialect of Gervėčiai
In the Journal:
Kalbotyra. 2009, t. 54 (2), p. 128-132
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Gervėčių šnekta; Periferinė Gervėčių tarmė; Prieveiksmis; Prieveiksmėjimas; Rytų aukštaičiai vilniškiai; Vedinys.
EN
Adverb; Adverbialisation; Derivative; Eastern Aukštaitian (Highlanders) vilniškiai; Gervėčiai subdialect; Peripheral Gervėčiai dialect.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriami Gervėčių šnektos vardažodinės ir dalyvinės kilmės prieveiksmių daryba. Pirmiausia aptariami priesagos -ai (-iai) vediniai. Šnektoje taip pat vartojamas vienas kitas priešdėlinės darybos prieveiksmis, padarytas iš būdvardžio arba daiktavardžio su priešdėliais po-, at- ir kirčiuota priesaga -o.Vardažodžio linksnio perėjimas į prieveiksmių klasę siejamas su jo objektinės formos visišku išnykimu ir vartojimu adverbine reikšme kaip pagrindine. Šiame straipsnyje pateikti kai kurie senųjų vietininkų prieveiksmėjimo atvejai. Tarp būdo prieveiksmių galima išskirti kelis darybinius tipus, kurių derivatų pamatas yra prielinksnių konstrukcijos. Iš prielinksnių konstrukcijų padarytas prieveiksmis paprastai įgauna kirčiuotą priesagą -i arba -ui arba galūnė numetama. Gervėtiškių vartojami sudėtiniai prieveiksmiai, kurių pamatiniais žodžiais eina lietuvių kalbos leksemos – tai seniausių šnektos leksikos klodų žodžiai. Daiktavardis juose dažniausiai trumpinamas. Skoliniai iš slavų kalbų šių prieveiksmių sudedamąja dalimi eina rečiau. Analitinės darybos prieveiksmiais vadinami tiek prieveiksmio ir kitos klasės žodžio konstrukcijos, tiek ir adverbinės reikšmės prielinksnių konstrukcijos. Didžiąją dalį Gervėčių šnektoje vartojamų analitinės sandaro prieveiksmių sudaro skoliniai iš slavų kalbų. Slavų kalbų prielinksnių ar prieveiksmių konstrukcijos adaptuojamos lietuvių kalbos šnektoje dviem būdais: vartojamas slavų kalbų sintaksės konstrukcijos invariantas arba šių prieveiksmių sudedamąja dalimi eina slavų kalbų leksema.

ENThis article discusses several types of adverbs derived from nominatives and participles in the Lithuanian dialect of Gervėčiai. The main types of derivation are as follows: derivation with affixes, and adverbialisation of prepositional constructions and noun cases. The types of adverbs selected are typologically indiscrete or Lithuanian and mixed Slavonic. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25850
Updated:
2018-12-17 12:39:16
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: