Leksikos ypatumai Romualdo Granausko romane "Rūkas virš slėnių"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksikos ypatumai Romualdo Granausko romane "Rūkas virš slėnių"
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2013, Nr. 1, p. 2-11
Keywords:
LT
Frazeologizmai; Leksikos ir tarmiškos morfologijos ypatybės; Literatūra; Lietuvių romanas; Pasakojimas; Poetika; Romualdo Granausko romanas "Rūkas virš slėnio"; Semantika; Tarmybės.
EN
Dialectisms; Idioms; Lexical features; Lithuanian literature; Lithuanian novel; Narration; Poetics; Romualdo Granauskas novel "Fog over the valley"; Semantics.
Summary / Abstract:

LTKūrinio leksika – tai medžiaga, leidžianti nustatyti ne tik autoriaus individualųjį stilių, bet ir jo kalbos savitumą, suteikianti tam tikros informacijos apie vaizdinį kūrinio sluoksnį – veikėjus, laiką ir erdvę. Leksinių raiškos priemonių pasirinkimas priklauso nuo subjektyvių veiksnių: autoriaus temperamento, gebėjimo parinkti ir išdėlioti teksto prasmę kuriančius lygmenis, atskleisti jų tarpusavio santykius, taip pat nuo išsilavinimo, pasaulėjautos ir pasaulėžiūros, kalbinės kompetencijos ir kt. Pasirinktos leksinio stiliaus reiškimosi lygmens priemonės – šnekamosios kalbos žodžiai, svetimybės, tarmybės, deminutyvai, frazeologiniai junginiai ir jų išdėstymas – kūrinyje kuria autentišką vaizduojamojo pasaulio įspūdį. Nors Romualdo Granausko kūrybą įvairiais aspektais yra aprašę literatūrologai, išsamesnių darbų apie vieno žymiausių 20-ojo amžiaus lietuvių rašytojų kūrinių kalbinę raišką nėra. Straipsnyje analizuojami R. Granausko romane „Rūkas virš slėnių“ vartojami leksikos vienetai – svetimybės, šnekamosios kalbos žodžiai, tarmybės, okaziniai dariniai, deminutyvai. Lyrinės prozos kūrinių veikėjas – jautri, į apmąstymus linkusi asmenybė, reginti pasaulio grožį, į viską žiūrinti emocingu, meiliu, maloniu žvilgsniu. R. Granauskas romane savitai panaudojo kalbos išgales. Kalbos ypatybių pasirinkimas glaudžiai susijęs su idėjine ir menine kūrinio visuma: apie autoriui svarbius dalykus kalbama pasitelkus ekspresyvias, vaizdingas raiškos priemones, o nelabai svarbūs dalykai pasakomi tiesiogiai, skubotai.

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45547
Updated:
2018-12-17 13:33:20
Metrics:
Views: 21    Downloads: 10
Export: