Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai : priešdėlio po- vedinių daryba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlio po- vedinių daryba
Alternative Title:
Adjectives denoting an indefinite amount of peculiarity: formation of derivatives with the suffix po-
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2013, t. 68, p. 126-145
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama neapibrėžtą ypatybes kiekį žyminčių būdvardžių, t y. priešdėlio po- vedinių, daryba. Darbo objektas yra neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai, pateikti akademiniame elektroniniame „Lietuvių kalbos žodyne" (LKŽe). Straipsnyje visa medžiaga grupuojama pagal darybos tipus ir potipius. Atskirose straipsnio dalyse rašoma, iš kokių pamatinių žodžių yra padaryti nagrinėjami būdvardžiai, analizuo|ama kiekvieno jų darybos reikšmė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pamatinis žodis; Darybos reikšmė; Neapibrėžtas ypatybės kiekis; Priešdėlių vediniai; Būdvardžių daryba; Base word; Derivational meaning; Indefinite amount of peculiarity; Prefix derivatives; Formation of adjectives.

ENArticle analyses the formation of adjectives denoting an indefinite amount of peculiarity, i e the derivatives with the suffix po-. The research object is the adjectives denoting an indefinite amount of peculiarity, which are listed in the academic electronic "Dictionary of the Lithuanian Language" (LKŽ). The article groups the overall material by formation types and sub-types. Individual parts of the article specify the base words from which the adjectives under analysis are formed and analyse the derivational meaning of each of them. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51123
Updated:
2018-12-17 13:36:34
Metrics:
Views: 34    Downloads: 2
Export: