Žodynų nefiksuotų darinių funkcionavimas Jono Strielkūno lyrikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodynų nefiksuotų darinių funkcionavimas Jono Strielkūno lyrikoje
Alternative Title:
Neologisms and their functioning in the poetry of Jonas Strielkūnas
In the Journal:
Res humanitariae. 2011, t. 10, p. 54-70
Keywords:
LT
Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Poezija / Poetry; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Jono Strielkūno lyrikos rinktinės dviejuose tomuose rasti į Dabartinės lietuvių kalbos žodyną ir Lietuvių kalbos žodyną neįtraukti dariniai: svarstoma, kurie iš darinių yra tipiškos darybos žodžiai, todėl laikytini potenciniais dariniais, o kurie ir dėl kokių priežasčių yra neįprasti, t. y. okaziniai dariniai. Aptariamos stiliaus figūros, kurių nariai yra žodynų nefiksuoti dariniai. Kai kurie į žodynus neįtraukti dariniai gali būti laikomi sisteminių darinių sinonimais ir variantais – išanalizuotos šešios naujos darybinių sinonimų eilės. Patikrinta, ar žodynų nefiksuoti dariniai yra įtraukti į Dabartinės lietuvių kalbos tekstyną, o jei taip, tai kaip dažnai vartojami. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darybiniai sinonimai; Darybiniai variantai; Lietuvių poezija; Naujadaras; Stiliaus figūra; Stilistika; Variantai; Vedinys; Derivative; Derivative synonyms; Derivative variants; Figure of speech; Figure of style; Lithuanian poetry; Neologism; Stylistics; Variants.

ENVarious texts contain the derivatives which have not been included into dictionaries. This article discusses individual neologisms used in the poetry of Jonas Strielkūnas. Neologisms or individual formations are defined as words which are not included into The Dictionary of Contemporary Lithuanian Language (DŽ) and in The Dictionary of Lithuanian Language (LKŽ) in this article. The means of the formation of neologisms, the types and categories of word-formation that they represent are analyzed, discussion is presented whether they should be considered potential or occasional neologisms and what is the purpose of their usage. Attention should be drawn to whether derivatives not provided in The Dictionary of Contemporary Lithuanian Language and in The Dictionary of Lithuanian Language are provided in The Corpus of Contemporary Lithuanian Language, in which case the frequency they are used is analyzed. The article presents 62 derivatives and compounds formed by various formation types. A conclusion is drawn that the meaning of neologisms is easily understandable from the context and the meaning of compounds is close to the meaning of the original words very often (e. g. dailiablauzdė, kapinkaimis, speigmetis, jautriaausis, -ė, tamsiašakis, -ė etc.). Most neologisms belong to the derivatives of typical derivation and can be treated as potential derivatives (antipasaulis, neskuba, švytesys, žėlsmas, adjectives with the suffix -iškas, -a number of compounds).Not all of the new derivatives correspond to the derivational sample. These neologisms could be interpreted as occasional derivatives (varnėniada, nusakalėjimas). The derivatives are stylistically motivated. They are used as metaphorical epithets (e. g. apvaliaskruosčiai obuoliai, šlapiaskruostė meilė, žiogiški kertamųjų sparnai, šiurkščiarūbė šalis etc.) and latent simile (kabalistiškai šiurpus, narkomaniškai kniaukia) in particular. Some of neologisms belong to semantically unusual word and syntactic figures (e. g. anaphora Masonėja vieni, / Mėsinėja kiti vienas kitą). All individual neologisms are smoothly embedded in the text and given artistic sense. Derivative synonyms are the kind of synonyms which have the same root, different derivational affixes and a very similar or identical lexical meaning. Derivative variants have identical derivational and lexical meaning, the same derivational affix and differ in vowel gradation, connecting vowel etc. Because of neologisms new rows of derivational variants or synonyms can be formed: 4 rows of derivative variants (e. g. bangažuvė / bangžuvė LKŽ, žiemvidis / žiemovidis LKŽ) and 6 rows of derivative synonyms (e. g. švytėjimas – švytesys, žėlimas – žėlsmas, įėjimas – įeiga – įeisena – įeitis, piešinys – piešalas – pieštas) were discussed in this article. According to the data of the The Corpus of Contemporary Lithuanian Language 20 derivatives (32 % of neologisms) are used in the texts of different stylistic register. Some of neologisms (čiurlioniškas, -a, donkichotiškai, antipasaulis) are used rather often and may become the part of the active lexis. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39123
Updated:
2020-03-08 16:47:36
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: