Knygos viršelio tekstas ir anotacija paskutiniame knygos puslapyje gretinamuoju teksto žanrų analizės požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygos viršelio tekstas ir anotacija paskutiniame knygos puslapyje gretinamuoju teksto žanrų analizės požiūriu
Alternative Title:
Book cover text and the annotation on the last page of the book from the standpoint of contrastive text genre analysis
In the Journal:
Filologija. 2012, Nr. 17, p. 78-90
Keywords:
LT
Anotacija paskutiniame puslapyje; Knygos viršelio tekstas; Teksto lingvistika; Teksto žanras; Teksto žanrų lingvistika; Visuminis žanrų; Visuminis žanrų analizės modelis, anotacija paskutiniame puslapyje.
EN
A holistic model of genre analysis; Annotation on the last page of the book; Book cover text; Text genre; Text genre linguistics; Text linguistics.
Summary / Abstract:

LTTeksto žanrų tyrimai – vienas iš svarbiausių teksto lingvistikos uždavinių. Naujausiu teksto lingvistikos požiūriu žanrus tirti ir įvertinti galima tik kitų teksto žanrų apsuptyje. Knygos atveju galima kalbėti apie su knyga susijusių teksto žanrų „šeimą“, apie keletą skirtingo turinio tekstų, atliekančių panašią funkciją. Tyrimo objektu pasirinkti kalbotyros knygų viršelio tekstai ir anotacijos paskutiniame puslapyje. Tyrimo tikslas, remiantis visuminiais žanrų analizės modeliais, nustatyti šių dviejų teksto žanrų bruožus, jų panašumus ir skirtumus. Išanalizavus knygos viršelio tekstų ir anotacijų paskutiniame puslapyje situacinius, funkcinius, tematinius ir gramatinius bruožus, galima teigti, kad knygos viršelio tekstai mažiau standartizuoti nei anotacijos paskutiniame knygos puslapyje. Anotacijos paskutiniame knygos puslapyje visada pristato knygos turinį, jų temų įvairovė mažesnė nei knygos viršelio tekstų. Knygos viršelio tekstuose ne visada išdėstomas knygos turinys, čia pateikiama informacija apie autorių, recenzijų ištraukos. Viršelio tekstuose ryškiau žymima apeliacinė teksto funkcija. Abiejų analizuotų teksto žanrų pagrindinis gramatinis bruožas – kalbinės raiškos sūdėtingumas. Tai lemia teksto apimtis ir paskirtis: nedidelės apimties tekstas turi perteikti kiek įmanoma išsamesnę informaciją apie knygą ar jos autorių, kad sudomintų adresatą knygą skaityti. [Iš leidinio]

ENThe analysis of text genres is one of the key objectives in text linguistics. The contemporary approaches in text linguistics suggest that genres can be analysed and determined only in the presence of other genres. The analysis of a book could be based on a "family" of text genres related to the book, a number of texts with different content but similar function. In the present research book cover texts and annotations on the last page of the book have been chosen as the object of the research. The aim of the research is to determine the features, similarities and differences of the two text genres on the grounds of holistic models of genre analysis. Having analysed the situational, functional, thematic and grammatical features of book cover texts and annotations on the last page of the book it can be stated that book cover texts are less standardised then annotations on the last page of the book. Annotations on the last page of the book always present the content of the book; however they lack a thematic diversity that is better exposed in book cover texts. Book cover texts do not always present the content of the book; they usually provide some information about the author and give extracts from the book reviews. Book cover texts have a clearer expressed appellative text function. The key grammatical feature of both the analysed text genres is the complexity of linguistic expression which is determined by the size and the function of the text: a short text has to convey the full-scale information possible about the book or its author in order to get the addressee interested in reading the book. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41461
Updated:
2018-12-17 13:18:51
Metrics:
Views: 100    Downloads: 4
Export: