Terminologija „Lietuvių kalbos žodyne“

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terminologija „Lietuvių kalbos žodyne“
Alternative Title:
Terminology in "The Dictionary of the Lithuanian Language" ("Lietuvių kalbos žodynas")
In the Journal:
Terminologija. 2019, 26, p. 162-183
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Terminija / Terminology; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami iš „Lietuvių kalbos žodyno“ (LKŽ) surinkti terminologijos mokslo ir praktikos duomenys. Tai bandymas skaityti žodyną kiek kitaip. Šaknį termin- laikant signalizuojančia tam tikrą terminologinio pobūdžio informaciją, iš LKŽ buvo surinkti šią šaknį turintys žodžiai, taip pat reikšmių aiškinimai, iliustraciniai pavyzdžiai su tokiais žodžiais. Sukaupta medžiaga leidžia į LKŽ žiūrėti ne tik kaip į bendro pobūdžio žodyną, bet ir kaip į dalykinės informacijos šaltinį. Tam ypač pasitarnauja iliustraciniai pavyzdžiai. Per juos galima susipažinti su terminologijos teorija ir praktika, terminologijos darbo sunkumais, terminų raida ir pan. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: „Lietuvių kalbos žodynas“; Terminologinė informacija; Iliustracinis pavyzdys; Terminas; Terminologija; "Lietuvių kalbos žodynas"; "The Dictionary of the Lithuanian Language"; Terminological information; Illustrative sentence; Term; Terminology.

ENThe article analyses terminological data collected from the Dictionary of the Lithuanian language (Lietuvių kalbos žodynas – LKŽ). It is an effort to read the dictionary in a slightly different way. Considering that the root termin- is conveying a certain form of terminological information, words with this root, as well as meaning interpretations, illustrative examples with such words were collected from the LKŽ. The gathered information allows to consider the LKŽ not only as a dictionary of general type but also as a source of expertise information. Illustrative examples are particularly helpful since they provide an insight into the theory and practice of terminology, challenges in terminological work, the development of terms, etc. [From the publication]

DOI:
10.35321/term26-08
ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85049
Updated:
2020-07-28 20:31:08
Metrics:
Views: 91    Downloads: 15
Export: