Žvėrių pavadinimai lietuvių kalbos mikonimų motyvacijos sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žvėrių pavadinimai lietuvių kalbos mikonimų motyvacijos sistemoje
Alternative Title:
Names of animals in the myconym motivation system of the Lithuanian Language
In the Journal:
Res humanitariae. 2012, t. 12, p. 99-121
Keywords:
LT
Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami ne mokslinėje, o šnekamojoje kalboje, įvairiose tarmėse vartojami grybų pavadinimai, kurių motyvacijos pamatą sudaro žvėrių pavadinimai. Empirinė medžiaga rinkta iš daugelio šaltinių ir gyvosios kalbos. Kai kurie pavadinimai anksčiau nebuvo fiksuoti žodynuose. Lietuvių kalbotyroje zoomorfiniai mikonimai nėra išsamiai tirti. Straipsnyje pateikiama bendroji zoomorfinių mikonimų apžvalga, detaliau analizuojami žvėrių pavadinimų motyvuojami mikonimai. Nustatomi eksplicitiniai (tiesioginės raiškos) ir implicitiniai (netiesioginės raiškos) motyvacijos požymiai taikant struktūrinius kalbos sistemos ir kognityvinius tekstų ir metatekstų analizės metodus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bestiamorfizmai; Grybų pavadinimai; Motyvacija; Motyvacinė Grupė; Zoomorfizmai; Zoonimai; Žvėrių pavadinimai; Motivation group; Bestiamorphisms; Motivation; Names of animals; Names of mushrooms; Zoomorphisms; Zoonyms.

ENArticle deals with the names of mushrooms motivated by animal names as used in colloquial, rather than formal, language and in its different dialects. The empirical material was collected from a number of sources and live speech. Some of the names have never been recorded in dictionaries. In Lithuanian linguistics, zoomorphic myconyms have not been exhaustively studied. The article provides a general review of zoomorphic myconyms, with a more detailed analysis of the animal name-motivated subgroup, and establishes explicit (of direct expression) and implicit (of indirect expression) characteristics of motivation by applying the methods of the structural language system and the cognitive text and meta-text analysis. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46033
Updated:
2020-11-29 20:28:11
Metrics:
Views: 66    Downloads: 10
Export: