Veiksmažodinių daiktavardžių pateikimas dabartinės lietuvių kalbos žodynuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksmažodinių daiktavardžių pateikimas dabartinės lietuvių kalbos žodynuose
Alternative Title:
The Presentation of Deverbal Nouns in Lithuanian Dictionaries
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2005, 78, p. 153-161
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie dabartinės lietuvių kalbos priesagos -imas/-ymas vedinius, kurie sudaro veiksmažodžių abstraktų kategorijos centrą ir yra pats gausiausias veiksmų pavadinimų darybos tipas. Kintant žodžio formai, kinta tik gramatinė reikšmė, leksinė reikšmė išlieka ta pati. Todėl tokie reguliarūs dariniai „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ visuose leidimuose pateikiami pamatinio veiksmažodžio lizde, išskyrus tuos atvejus, kai greta grynos transpozicinės reikšmės atsiranda konkretaus daikto reikšmė. Naujai rengiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ veiksmažodžių abstraktai pateikiami atskirais straipsniais, nurodant į pamatinį veiksmažodį su reikšmės numeriu. Vediniai, įgiję veiksmo rezultato, veiksmo vietos ar kokią kitą konkrečią reikšmę, šiame žodyne aiškinami. Taip pateikiant, galima daryti griežtą atranką, laikantis leksikos normų bei realaus vartojimo principų. Svarbu yra nepamiršti, kad ne iš visų priešdėlinio veiksmažodžio reikšmių gali būti padaromi veiksmažodžių abstraktai, paklūstantys kalbos normoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas; Veiksmažodžių abstraktai; Darinys; Gramatinė/leksinė/ darybinė reikšmė; Dictionary of contemporary Lithuanian; Verbal abstracts; Derivative; Grammatical/lexical/derivational meaning.

ENThe paper discusses the derivatives with the suffix -imas/-ymas, which are comprised of verbal abstract centres, which is the most productive type to derive names of actions with. Frequently, the change of the word form involves exclusively a change in the grammatical meaning, with the lexical meaning remaining the same. Hence the regular derivatives in the entries of the underlying verbs in all editions of the “Dabartinės lietuvių kalbos žodynas” (“Dictionary of Contemporary Lithuanian”), except in those cases when the meaning of a concrete object appears next to a pure transpositional meaning. The abstract deverbal nouns in the newly prepared Dictionary of Contemporary Lithuanian are given in separate entries with references to the underlying verb and the number of meaning. The dictionary also discusses the derivatives, which have acquired the meaning of the result, place of action or any other specific meaning. Such principles provide an opportunity to make a strict selection in accordance with the lexical norms and actual use. It is important to note that not all meanings of prefixed verbs serve as derivational bases of deverbal abstract nouns.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Daiktavardžių darybos raida / Saulius Ambrazas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993-2000. 2 t.
  • Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai / Rita Miliūnaitė. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2003. 328 p.
  • Lietuvių kalbos kultūra / Aldona Paulauskienė. Kaunas : Technologija, 2000. 255 p.
  • Žodžių darybos teorija / Vincas Urbutis. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 391 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1389
Updated:
2018-12-20 23:04:45
Metrics:
Views: 75    Downloads: 10
Export: