Stilistinės vietų pavadinimų darybinių sinonimų pažymos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stilistinės vietų pavadinimų darybinių sinonimų pažymos
Alternative Title:
Stylistic Certificates of Derived Synomyms of Place-Names
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 1 (8), p. 152-158
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTDarybiniai sinonimai yra sinonimai, turintys tą pačią šaknį, skirtingus darybos būdus, tą pačią ar labai panašią leksinę reikšmę. Straipsnyje nagrinėjami stilistinių ypatybių turintys vietų pavadinimų DS (ypatingas dėmesys skiriamas sinonimams iš Dabartinio lietuvių kalbos žodyno (2000)). Šiame darbe teorinis DS aspektas svarstytas remiantis konkrečia – vietų pavadinimų DS – medžiaga (524 dariniai, 220 eilių). Vieta yra pavadinama pagal gamtos daiktus, ypatybes ar veiksmus. Pagrindinis šio darbo tikslas – ištirti, ar vietų pavadinimų darybos kategorijoje esama semantiškai bei stilistiškai tapačių arba panašių DS. Surinkta medžiaga analizuota taikant šiuolaikinės darybinės analizės metodus, kuriais remiantis sudarytos DS poros ir eilės. Taip pat taikyti skaičiavimo, substitucijos, tipologinis metodai, pavyzdžiai analizuoti aprašomuoju analitiniu metodu. Vietų pavadinimų DS yra labai įvairūs – jie ne tik gali turėti / neturėti stilistinių pažymų, įeiti / neįeiti į kitas DS eiles, nevienodai būti fiksuojami tekstyne. Nemaža grupė vietų pavadinimų DS eilių, kurių nė vienas narys neturi stilistinių pažymų (190 eilių, pvz., ajerynas – ajerynė, baltuma – baltymė ir t. t.). Taip pat yra ir tokių DS eilių, kurių bent vienas narys turi kokią nors pažymą (30 eilių): tuomet į kai kurias eiles, be įprastų dabartinės kalbos vedinių, įeina ir tarminių darinių (beržytė, duburkis, perenė), terminų (anatomijos – įlanka, geografijos – atbradas, geologijos – rūdynas), pasenusių žodžių (būvis, viešpatija), knyginių žodžių (įeiga), istorizmų (kunigaikštystė). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žodžių daryba; Stilistika; Žodynai; Leksika; Pažymos; Darybiniai sinonimai; Word-formation; Stylistics; Dictionaries; Lexis; Names of places; Labels; Derivative synonyms.

ENDerived synonyms (DS) are ones that have the same root, different types of derivation and the same or a very similar lexical meaning. The article analyses the DS of place-names that have stylistic peculiarities (special attention is paid to synonyms from The Contemporary Dictionary of the Lithuanian Language (2000)). The theoretical aspect of the DS was analysed in relation to concrete material: the DS of place-names (524 derivatives, 220 rows). The place is named according to natural things, peculiarities or actions. The main purpose of this work is to analyse whether there are semantically and stylistically identical or similar DS in the category of derived place-names. Gathered material was analysed by applying contemporary methods of derivation analysis according to which DS pairs and rows were formed. Furthermore, counting, substitution and typology methods were applied. The examples were analysed by applying a descriptive analytical method. DS of place-names are various. They may not only have/not have stylistic certificates, enter/not enter other DS rows, they may also be differently recorded in the corpus. Quite a few rows of DS of place-names the members of which do not have stylistic certificates (190 rows, e.g., ajerynas – ajerynė, baltuma – baltymė, etc.). There are also DS rows with at least one member that has a certain certificate (30 rows). Then, apart from the usual derivatives of contemporary language, dialectal derivatives (beržytė, duburkis, perenė), terms (anatomy – įlanka, geography – atbradas, geology – rūdynas), obsoletes (būvis, viešpatija), book words (įeiga), and historicisms (kunigaikštystė) enter certain rows.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4604
Updated:
2018-12-17 11:46:26
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: