Hibridiniai statybos terminijos dūriniai su klasikiniais prepoziciniais sietiniais kamienais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hibridiniai statybos terminijos dūriniai su klasikiniais prepoziciniais sietiniais kamienais
Alternative Title:
Hybrid compounds with classical prepositive bound stems in the terminology of construction
In the Journal:
Terminologija. 2019, 26, p. 140-161
Keywords:
LT
Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTViena ryškiausių dabartinės statybos terminijos tendencijų yra tarptautinių iš graikų ir lotynų kalbų kilusių sietinių kamienų, tokių kaip aero-, makro-, mikro-, nano- ir pan., naudojimas naujiems terminams kurti. Tačiau lietuvių terminologijoje nėra vieno požiūrio į šių tarptautinių elementų morfeminį statusą. Straipsnyje aptariama požiūrių įvairovė, siūloma nagrinėjamų tarptautinių elementų nelaikyti afiksoidais (prefiksoidais ir sufiksoidais) – šiuo atveju tinkamesnis sietinio kamieno terminas. Remiantis iš statybos srities mokslinės literatūros surinkta medžiaga, straipsnyje nagrinėjama hibridinių statybos terminų su klasikiniais sietiniais kamienais raida, įvertinamos priežastys, turėjusios didžiausią įtaką šių dūrinių plitimui statybos terminijoje, nagrinėjami šių hibridinių dūrinių darybos polinkiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dūrinys; Gimininis terminas; Klasikinis sietinis kamienas; Netikrasis dūrinys; Statyba; Compound; Generic term; Classical bound stem; Improper compound; Construction.

ENOne of the most prominent tendencies in the contemporary terminology of construction is the usage of international bound stems coming from Greek and Latin languages, such as aero-, makro-, mikro-, nano-, vibro-, etc., for the formation of neologisms. However, a single approach towards the morphemic status of these international elements is lacking in Lithuanian terminology. Therefore, the article discusses the diversity of opinions and proposes to dissociate affixoids (prefixoids and suffixoids) from bound stems – in this case a term of bound stems is more applicable. Based on the material collected from scientific literature in the field of construction, the article addresses the development of hybrid terms of construction with classical bound stems and evaluates the reasons which had major influence on the spread of these compounds in the terminology of construction. The article analyses the tendencies of formation of these hybrid compound terms and discusses the attempts to form compound terms with classical bound stems as proper compounds. [From the publication]

DOI:
10.35321/term26-07
ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84998
Updated:
2020-07-28 20:31:07
Metrics:
Views: 41    Downloads: 5
Export: