Rytų baltų fitonimų morfeminio skaidymo ypatumai (etninės žodžių identifikacijos problematika)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų baltų fitonimų morfeminio skaidymo ypatumai (etninės žodžių identifikacijos problematika)
Alternative Title:
Morphological segmentation peculiarities of Eastern Baltic Phytonymes (ethnical identification topics of the lexemes)
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2011, t. 64/65, p. 137-164
Keywords:
LT
Požerė; Rietavas; Tauragė; Lietuva (Lithuania); Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas rytų baltų fitonimų morfeminio skaidymo - submorfų išskyrimo - ypatumams analizuoti, jų etimologinei raidai aptarti. Mažiausios reikšmę turinčios žodžio dalies nustatymas vertinamas kaip esminis faktorius, lemiantis leksemų etimologinės analizės kryptį. Morfemos struktūra analizuojama, remiantis ne atomistiniu, bet rekonstrukciniu-pragmatiniu metodu. Rekonstruojamoji žodžio mažiausioji apibendrintoji dalis resp. formalusis alternantas atkuriami, remiantis pridisponuojančio faktoriaus - semantemų vertės - uzusu. Pateikiama šių fitonimų morfologinė (resp. etimologinė) analizė: lie. pastinis 'gvazdikinių šeimos augalas (Malachium)', lie. nuokana 'skėtinių šeimos nuodingas augalas (Cicuta)', lie. padaukas 'raudonviršis (Leccinum aurantiacum)', lie. pasienis 'graižažiedžių šeimos augalas, džiugūnė (Hypochoeris)' I lie. posainis 'džiugūnė (Hypochoeris)', lie. póminis 'eraičinas (Festuca)', lie. pamienis 'šunažolė (Dactylis glomeratd)', lie. palėpštis I palepštis 'ankštinių šeimos daugiametis dekoratyvinis augalas (Cytisus)', lie. dial, paliepa 'didžioji nasturtė (Tropaeolum majus)', lie. padraika 'brantas (Cuscuta), pataisas (Lycopodium), rūgtis takažolė (Polygonum aviculare)', lie. pataisas 'sporinis pataisinių šeimos daugiametis miškų augalas šakotu stiebeliu ir spygliškais lapeliais (Lycopodium)', la. dial, apdziras I apdziras, apdzires, apdzirenes, apdziru- / apdziru-zäles 'pataisas (Lycopodium)'. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fitonimai; Submorfas; Semantema; Homofonas; Karmadhäraya kompozitas; Phytonym; Submorph; Semanteme; Homophone; Karmadhäraya compound.

ENThe article deals with the analysis of lexemes' morphological segmentation peculiarities, i.e. methodology of the submorphs discernment. Determination of the structural verges of morpheme is handled as the essential element, which is of the most importance of the etymological analysis of the words. The morpheme structure is tested in accordance with reconstruction- pragmatic method in opposition to atomistic. Reconstruction of morpheme as formal alternative structural element is based on the semanteme significant value. Due to the etymological analysis of the Phytonymes, these conclusions are drawn: 1) Lith. pasienis 'a plant of a genus decandria digynia (Malachium)' <- *pas-iu-t-enis (with the absorption of radical -iu-) <- Lith. dial, pasiutas 'fury, rabidity, tear' ( o Lith. dial. pasiutys, pasiutis 'ditto') + (secondary) suff. *-enįo-; 2) Lith. nuokana 'cowbane (Cicuta)' *- pref. nuo- + subst. Lith. dial, känas 'death' (v. Lith. dial, kainioti 'to pop, fence, wattle (tol-lol; fair-to-middling)'; 'to caulk interstice of walls with moss, gasket' etc. ( - subst. Lith. kaine '(bot.) Coremium'); 6) Lith. póminis 'fescue (Festuca)' <- a) (appellative) Lith. dial. (Samogitian) pominis *'riverbank and soaks growing plant' adj. Lith. tqsiis, -I 'supple, ductile; resilient, tough' etc; 12) Latv. dial, apdzifas, apdziras, apdzires, apdzirenes, apdzifu- I apdziru-zäles 'club-moss (Lycopodium)'

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35800
Updated:
2023-02-05 10:24:22
Metrics:
Views: 58    Downloads: 9
Export: