Lietuvių teisės terminija 1918-1940 metais : pagrindinių kodeksų terminai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių teisės terminija 1918-1940 metais: pagrindinių kodeksų terminai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010.
Pages:
341 p
Series:
Opera linguistica Lithuanica; 11
Notes:
Terminų r-klė: p. 292-341. Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Apie tyrimą; Teisės terminijos padėtis Lietuvoje 1918-1940 metais; Šaltinių apžvalga — Teisės terminų skirstymas pagal teisės šakas — Teisės sistemos samprata — Teisės termino santykis su teisės šaka — Teisės šakų terminai: Civilinės teisės terminai; Baudžiamosios teisės terminai; Proceso teisės terminai; Bendrieji teisės terminai; Finansų teisės terminai; Administracinės teisės terminai ; Teismo medicinos terminai; Darbo teisės terminai; Konstitucinės (valstybinės) teisės terminai; Prekybos teisės terminai; Kriminalistikos terminai; Tarptautinės teisės terminai; Kitų teisės šakų terminai — Skirstymo apžvalga — Teisės terminų raiška — Vienažodžiai teisės terminai: Savos kilmės terminai; Svetimos kilmės terminai — Sudėtiniai teisės terminai: Dvižodžiai terminai; Trižodžiai terminai; Daugiažodžiai terminai — Kodeksų terminijos skirtybės — Baudžiamojo kodekso vertimų teisės terminijos skirtybės — Baudžiamojo proceso kodekso vertimų teisės terminijos skirtybės — Civilinio kodekso vertimų teisės terminijos skirtybės: Vertimų santykis su rankraščiu; 1928 ir 1933 metų Civilinių įstatymų teisės terminijos skirtybės; Terminų vienodinimas ir taisymas — Civilinio proceso kodekso vertimų teisės terminijos skirtybės — Išvados — Tiriamieji šaltiniai — Literatūra ir papildomi šaltiniai — Autoriaus publikacijos nagrinėjama tema — Zusammenfassung — Terminų rodyklė.
Reviews:
Recenzija leidinyje Terminologija. 2010, 17, p. 152-154
Summary / Abstract:

LT1918-1940 m. yra pamatinis lietuvių teisės terminijos kūrimo ir raidos etapas, nes tik Lietuvai tapus nepriklausomai lietuvių kalba pirmą kartą tapo teisės kalba. Šiuo laikotarpiu didžiojoje Lietuvos dalyje oficialūs kodeksai buvo rusiški, o neoficialūs kodeksų vertimai į lietuvių kalbą, išleisti daugiausia privačių asmenų iniciatyva, reikšmingai prisidėjo prie teisės terminijos kūrimo ir tobulinimo. Monografijoje aprašomi iš 1918-1940 m. Lietuvoje galiojusių rusiškų kodeksų vertimų surinkti lietuviški teisės terminai - parodoma jų struktūra, daryba, kilmė, pateikiama klasifikacija pagal teisės šakas. Taip pat aptariama terminų sinonimija, nemažai dėmesio skiriama raidai - skirtingu metu pasirodžiusių kodeksų terminų skirtybėms. Kalbama apie tiriamojo laikotarpio teisės terminų tvarkybą, duodama to meto teisės terminijos padėties apžvalga.

EN1918-1940 was the fundamental stage for the creation and development of Lithuanian legal terminology, for as soon as Lithuania became independent, the Lithuanian language became the language of law for the first time. During this period, official codes were Russian in the greater part of Lithuania, and unofficial translations of the codes into Lithuanian published primarily on the initiative of private individuals contributed significantly to the creation and improvement of legal terminology. In this monograph, Lithuanian legal terms collected from translations of the Russian codes that were in force in Lithuania in 1918-1940 are described: their structure, formation and origin are shown, and their classification according to the branches of law are presented. Synonymy of the terms is also discussed, and considerably attention is given to development - distinctions of terminology that appeared at different times. Management of legal terms of the research period is discussed, and an overview is given of the state of legal terminology at that time.

ISBN:
9786094110399
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26251
Updated:
2022-01-08 21:26:29
Metrics:
Views: 56
Export: