Opozicijos ir jų neutralizacija gramatinių kategorijų paradigmose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Opozicijos ir jų neutralizacija gramatinių kategorijų paradigmose
Alternative Title:
Oppositions and their Neutralisation in the Paradigms of Grammatical Categories
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2008, Nr. 13, p. 5-14
Keywords:
LT
Gramatinė kategorija; opozicija; neutralizacija; asmuo; linksnis; giminė; rūšis; veikslas.
EN
Grammatical category; opposition; neutralisation; person; case; gender; voice; aspect.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tema -- opozicijos ir jų neutralizacija gramatinių kategorijų paradigmose. Straipsnyje, pasinaudojant opozicinės paradigmą sudarančių narių analizės taisyklėmis, paaiškinama: 1) kodėl visose kalbose tik trečiasis veiksmažodžio asmuo vartojamas ne tik asmeninėse, bet ir beasmenėse konstrukcijose; 2) kaip lietuvių kalbos šauksmininkas pridera linksnio kategorijos paradigmai; 3) įrodoma, kad vadinamoji bevardė būdvardžių ir dalyvių giminė yra tik istorinė liekana, kuri dabartinėje lietuvių kalboje perkoduota ir nepriklauso giminės kategorijos paradigmai; 4) išryškinamos rūšies opozicijos neutralizacijos priežastys ir parodoma, kaip dėl jos derinamosios neveikiamosios rūšies formos virsta būdvardžiais, o nederinamosios -- įgyja veikiamosios rūšies reikšmę; 5) paaiškinama, kaip modifikaciniai žodžių darybos ryšiai ir atitinkamos konteksto priemonės sudaro gramatinės veikslo kategorijos pagrindą.

ENOn the basis of the principle of opposition, five grammatical categories - person of verbs, case of nouns, gender of coordinating words, voice and aspect of verbs - are analysed in the article. The morphological paradigm of the category of person has been formed on universal semantic and syntactic basis. There is a binary opposition in the trinomial category of person. It means that the first and the second persons form the opposition with the third person. The oppositional analysis shows that the Lithuanian vocative belongs to the paradigm of case. Meanwhile, non-coordinating forms of adjectives do not belong to the paradigm of gender. They correlate with adverbs. Oppositions of active and passive participles are neutralised in both the attributive and predicative positions in a sentence. Neutralisation in the attributive position results in the adjectival participle with features of a noun (siuvamoji mašina, miegamasis kambarys). Neutralisation in the predicative position turns passive forms into synonymous active forms (Čia kiškis tupėjo; Čia kiškis tupėjęs; Čia kiškio tupėta). Research of aspects shows that means of composition in Lithuanian allow expressing what is rendered by inflectional processes in other languages. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17556
Updated:
2018-12-17 12:16:42
Metrics:
Views: 61    Downloads: 3
Export: