Sudurtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sudurtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija
Alternative Title:
Motivation of compound helonyms of Marijampolė Count
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2016, t. 75, p. 43-273
Keywords:
LT
Marijampolė; Lietuva (Lithuania); Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama sandūros būdu padarytų tarpukariu Žemės vardų anketose užrašytų Marijampolės apskrities helonimų motyvacija. Sis šaltinis toponimizacijos tyrimams ypač tinkamas, nes anketose yra išlikę užfiksuoti onomastinę situaciją paaiškinantys aprašai, vietovardžių pateikėjų komentarai, leidžiantys pažvelgti į toponiminę medžiagą per etninės srities atstovų patyrimo, vertinimo prizmę. Siekiant išaiškinti pelkėtų vietų įvardijimo dėsningumus, vietovardžių analizė grindžiama topoobjektų nominacijos principų, paremtų kraštovaizdžio ypatybių, lokaliųjų, nuosavybės, kultūrinių-istorinių santykių, išskyrimu. Atkreipiamas dėmesys ir į kalbinės bendruomenės (tautos) atstovo savojo aš deklaravimą kalbiniuose vienetuose. Taip pat pirmą kartą lietuvių toponimikoje išskirti ir aptarti situaciniai helonimai, kai tipizuota situacija ar įvykis paženklina mažai žinomą, menkai pažįstamą objektą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vietovardžiai; Vandenvardžiai; Helonimai; Dūriniai; Motyvacija; Įvardijimo situacija; Nominacijos principai; Tarpukario laikotarpis; Place names; Hydronyms; Helonyms; Compounds; Motivation; Naming situation; Nomination principles; Interwar period.

ENThe article analyses the motivation of helonyms from Marijampolė County formed by means of compounding and recorded in the “Land Names” questionnaires during the interwar period. It is an excellent source for the research of toponomination because the questionnaires record the descriptions explaining the onomastic situation and the commentaries of informants providing place names which enable us to take a look at the toponymic material through the prism of experience and evaluations of representatives of the ethnic region. In order to find out the tendencies of naming swampy places, the analysis of place names is based on the distinction of the principles of topoobject nomination according to landscape peculiarities, local, ownership-related, cultural-historical relations. Attention is also paid to the declaration of self by a member of the linguistic community (nation) in linguistic units. It is also the first time when situational helonyms in which a typified situation or event marks a little known and poorly familiar object are distinguished and discussed in Lithuanian toponymy. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63694
Updated:
2019-01-06 16:34:14
Metrics:
Views: 65    Downloads: 26
Export: