"Naujažodžių duomenyno" leksika pakeliui į "Bendrinės lietuvių kalbos žodyną"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Naujažodžių duomenyno" leksika pakeliui į "Bendrinės lietuvių kalbos žodyną"
Alternative Title:
Lexis of the "Database of Lithuanian neologisms" is in its way to the "Dictionary of standard Lithuanian"
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2016, t. 75, p. 68-88
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Leksikografija / Lexicography; Semantika / Semantics; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas panagrinėti „Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne“ pateikiamą naująją leksiką ir su ja susijusią informaciją bei išsiaiškinti esminius sisteminius dalykus, j kuriuos reikia atsižvelgti, jo duomenis apdorojant leksikografiškai ir įtraukiant į įvairius žodynus, pirmiausia - į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“. Svarbu, kad pastarasis nuo Duomenyno skiriasi tikslais, uždaviniais, funkcijomis, metodologiniais sudarymo ir duomenų atrankos principais, sistema. Domėtasi veiksmažodžiais ir jų abstraktais (priesagos -imas / -ymas vediniais), darant prielaidą, kad tyrimo rezultatais bent iš dalies bus galima pasinaudoti leksikografiškai parengiant ir kitų leksikos grupių žodžius. Nustatyta keletas svarbių aspektų (veiksmažodžių abstraktų darybos reguliarumas, sangrąžiniai vediniai, daugiareikšmiškumas, apibrėžčių formulavimas, normiškumas), kuriais dvi aptariamosios duomenų bazės, jų sistemos, iš esmės skiriasi, juos būtina turėti galvoje tikslinant, pildant, apdorojant Duomenyno informaciją, prieš jai tampant žodyno tekstu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Naujažodžiai; Žodynas; Sistemiškumas; Semantika; Veiksmažodžių abstraktai; Leksikografinė apibrėžtis; Neologisms; Dictionary; Systematicity; Semantics; Deverbal abstract nouns; Lexicographic definition.

ENThe paper sets out to investigate new lexis in the Database of Lithuanian Neologisms and to identify the key systemic factors to be taken into consideration when the data of the above Database is lexicographically processed and included in different dictionaries, first of all, the Dictionary of Standard Lithuanian (Bendrinės lietuvių kalbos žodynas). The latter differs from the former in its aims, goals, functions, methodological principles of compilation and data selection, structure and system. The present research focuses on verbs and their suffixal derivatives, namely, abstract nouns derived with the help of the suffixes -imas/-ymas. Presumably, the results of the investigation might contribute to solving lexicographic problems related to including such words and words of other lexical fields in a dictionary. In the course of investigation, several important aspects have been identified, such as regular derivational patterns when building abstract nouns from verbs, reflexive derivatives, polysemy, lexicographic entries, normativity; they set the two databases and their systems apart. The aspects are very important when updating and processing information in the Database of Lithuanian Neologisms before such information becomes part of a dictionary. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63687
Updated:
2019-01-06 11:42:53
Metrics:
Views: 50    Downloads: 6
Export: