Žodyno „Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum“ dūriniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodyno „Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum“ dūriniai
Alternative Title:
Compounds in the dictionary Promptuarium Dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum
In the Journal:
Res humanitariae. 2020, t. 28, p. 133-145
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žodynas; Konstantinas Sirvydas (Constantinus Szyrwid; Konstanty Szyrwid); Dūriniai; Veiksmažodžiai; Daiktavardžiai; Būdvardžiai; Vertimas; Daryba; Dictionary; Compounds; Verbs; Nouns; Adjectives; Translation; Word formation.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Daryba; Dūriniai; Konstantinas Sirvydas (Constantinus Szyrwid; Konstanty Szyrwid); Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Vertimas; Žodynas.
EN
Adjectives; Compounds; Dictionary; Nouns; Verbs; Word formation.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje dėmesys sutelktas į K. Sirvydo pirmojo žodyno „Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum“ sudurtinius daiktavardžius ir būdvardžius. Analizuojami dūriniai pirmiausia yra suskirstyti į grupes pagal dėmenų priklausymą kalbos daliai, kad būtų nustatyta, koks dūrinių modelis yra dariausias šiame XVII a. šaltinyje. Be to, atkreipiamas dėmesys ir į dėmenų tarpusavio santykius, nedažnus netiesioginės reikšmės sudurtinius žodžius. Galiausiai lietuvių kalbos dūrinių vartojimas yra lyginamas su šalia esančiais lenkų kalbos žodžiais, siekiant išsiaiškinti, ar K. Sirvydas buvo linkęs versti mechaniškai. [Iš leidinio]

ENThis article focuses on compound nouns and adjectives in the first dictionary by K. Sirvydis Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum. The analysed compounds are firstly divided into groups according to the part of speech the constituents of the compound belong to, seeking to identify the most productive model of compounds in this 17th-century source. Moreover, attention is also paid to the relationship between elements of compound words and to rare compound words of indirect meaning. Finally, the use of Lithuanian compounds is compared to neighbouring Polish words, to clarify if Sirvydas tended to use mechanical translation. [From the publication]

DOI:
https://doi.org/10.15181/rh.v28i0.2229
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94098
Updated:
2022-03-31 11:45:21
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: