Dėl kai kurių darinių pateikimo Bendrinės lietuvių kalbos žodyne.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl kai kurių darinių pateikimo Bendrinės lietuvių kalbos žodyne
Alternative Title:
Concerning the inclusion of some word forms in Bendrinės lietuvių kalbos žodynas
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Sinonimai / Synonyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTRašant aiškinamuosius žodynus visada iškyla klausimas, kokius žodžius į žodyną įtraukti, kuriuos rašyti atskirais straipsniais. Straipsnyje aptariami "Dabartinės lietuvių kalbos žodyne" veiksmažodžių straipsniuose pateikti sinonimiški vediniai su priesagomis -ėjas, -a ir -ikas, -ė. Be to, svarstoma, ar nevertėtų kai kurių įvairiuose tekstuose rastų "Dabartinės lietuvių kalbos žodyne" nefiksuotų darinių (arba jų reikšmių) įtraukti į "Bendrinės lietuvių kalbos žodyną". Padaryta išvada, kad pateikiant priesagų -ėjas, -a ir -ikas, -ė vedinius veiksmažodžių straipsniuose (kaip daroma "Dabartinės lietuvių kalbos žodyne") kalbos vartotojas neretai yra klaidinamas, nes atrodo, kad (jei veiksmažodis daugiareikšmis) vediniai remiasi visomis pamatinio žodžio reikšmėmis ir laikytini darybiniais sinonimais. Šio trūkumo būtų išvengta -ėjas, -a ir -ikas, -ė vedinius pateikiant antraštiniais žodžiais, nurodant jų reikšmes arba kuria/ kuriomis pamatinio veiksmažodžio reikšmėmis vedinys remiasi. Tyrimas parodė, kad esama atvejų, kai vartosenoje įsigali kuris nors vienas darybinių sinonimų su priesagomis -ėjas, -a ir -ikas, -ė poros narys. "Bendrinės lietuvių kalbos žodyno" rengėjams siūloma į rašomą žodyną įtraukti tik dabartinėje kalboje dažniau vartojamus vedinius arba jų reikšmes, bet nefiksuoti nevartojamų/ retai vartojamų arba tam tikra reikšme nevartojamų vedinių -- jie galėtų būti patekti tik "Lietuvių kalbos žodyne". Taip pat siūloma į "Bendrinės lietuvių kalbos žodyną" įtraukti kai kuriuos dabartinėje kalboje gana dažnai vartojamus, bet žodynuose kol kas nefiksuotus darinius arba jų reikšmes. [autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Darinys; Sinoniminis darinys; Priesaga; žodynas; Leksinė reikšmė; Derivative; Synonymous derivative; Suffix; Dictionary; Lexical meaning.

ENThe persons, compiling explanatory dictionaries, are always challenged with the question which words should be included and which should be presented as separate articles. The article discusses the synonymic derivatives with suffixes -ėjas, -a and -ikas, -ė, presented in verbs’ articles of the "Dabartinės Lietuvių Kalbos Žodynas". In addition, the necessity to include certain non-fixed derivatives (or their meanings), found in different texts of the "Dabartinės Lietuvių Kalbos Žodynas" into the "Bendrinės Lietuvių Kalbos Žodynas" is discussed. The conclusion is made that when presenting the derivatives with suffixes -ėjas, -a and -ikas, -ė in verbs’ articles (as it is done in the “Dabartinės Lietuvių Kalbos Žodynas"), the user of the language is quite frequently mislead, since it seems that, in case the verb is polysemantic, the derivatives are based by all the meanings of the underlying word and should be considered derivative synonyms. The said deficiency would be avoided if the derivatives with suffixes -ėjas, -a and -ikas, -ė were provided as heading words, specifying their meanings and the meaning/meanings of the underlying verb/verbs, which base the derivative word. The study showed that there are cases when certain one member of the pair of derivative synonyms with suffixes -ėjas, -a and -ikas, -ė entrenches in the usage. The compilers of "Bendrinės Lietuvių Kalbos Žodynas" are suggested to include only the derivatives, frequently used in the modern language or their meanings into the dictionary and omit the less frequently used derivatives, which could be presented only in the "Lietuvių Kalbos Žodynas". In addition it is suggested to include certain derivatives or their meanings, which are quite frequently used in the modern language, but not yet registered in any dictionaries, into the "Bendrinės Lietuvių Kalbos Žodynas".].

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11648
Updated:
2020-11-22 11:55:02
Metrics:
Views: 43    Downloads: 1
Export: