Metatonija priesagos -ininkas, -ė vediniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metatonija priesagos -ininkas, -ė vediniuose
Alternative Title:
Metatony in derivatives with the suffix -ininkas/ -ė
Keywords:
LT
Bendrinė kalba; Bendrinė lietuvių kalba; Daryba; Kirčiavimas; Kirčio vietos kaita; Metatonija; Priesaga -ininkas; Priesaga -ininkas/ -ė; Šnekamoji kalba
EN
Accentuation; Change of accent location; Derivation; Metatony; Spoken Lithuanian; Spoken language; Standard Lithuanian; Standard language; Stress shift; Suffix -ininkas; Suffix -ininkas / -ė
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje visapusiškai aprašomas kai kuriuos priesagos -ininkas, -ė vedinius apimantis kirčio vietos kaitos reiškinys - metatonija. Aprašomas tyrimas susidėjo iš trijų etapų. Pirmojo etapo metu peržiūrėtas į septintąjį "Dabartinės lietuvių kalbos žodyno" leidimą, "Lietuvių kalbos žodyną" ir jo papildymų kartoteką, visus išleistus tarmių žodynus įtrauktų priesagos -ininkas, -ė vedinių kirčiavimas ir sudarytas metatoniją patiriančių daiktavardžių sąrašas. Per antrąjį etapą įvertinti aktualūs projektų "Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos" ir "Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis bendrinės kalbos normomis" rezultatai: apibrėžtas daiktavardžių amatininkas, apsaugininkas, didmenininkas, mažmenininkas, visuomenininkas, šilumininkas kirčiavimas. Trečiasis etapas buvo reikalingas išsamesnei informacijai gauti. Siekiant išsiaiškinti, kaip dėstytojai ir studentai kirčiuoja paplitimo atžvilgiu įvairesnius priesagos -ininkas, -ė vedinius, Šiaulių universitete atlikta daugiau apklausų: nustatytos ir aptartos daiktavardžių akmenininkas, ateitininkas, išlaidininkas, riešutininkė, povandenininkas, pramonininkas, rinkliavininkas, sakalininkas, skudurininkė, švyturininkas, valandininkė kirčiavimo kryptys.Atlikus tyrimą daromos dvi svarbiausios išvados. Priesagos -ininkas, -ė vediniuose kirtį per vieną skiemenį į dešinę linkstama perkelti tada, kai naujoji kirčio vieta jau esti įtvirtinta kituose tą patį daugiaskiemenį (dviskiemenį) pamatinį darybos kamieną turinčiuose žodžiuose: įvairiuose dūriniuose, priešdėlio be-, priesagų -inti (-yti), -iškas, -a, -lis, -lius, -lė, galūnių -is, -ė, -ius vediniuose. 2013  m. bendrinėje kalboje įteisinti variantai su kirčio vietos kaita (amãtininkas, -ė, didmẽnininkas, -ė ir kt.) sistemiškumo principo nepažeidžia. [Iš leidinio]

ENThe article deals with one type of metatony characterised by the accent shift to the right by one syllable taking place in noun derivatives with the suffix -ininkas/ -ė that have non-monosyllabic base stem, e.g. didmenos 'wholesale' 3b and didmẽnininkas/ -ė 'wholesaler'. In spoken standard language as well as dialects the suffixes -inykas/ -ė and -(n)inkas/ -ė as variants of the suffix -ininkas/ -ė are more frequently used. The research aimed at investigating which derivatives undergo accent shift - different dictionaries were studied and a list of such derivatives was produced. Afterwards, the relevant findings of the projects "Characteristic Features of the Accentuation of Youth: Standard Language Norms and Spoken Language Accentuation Tendencies" and "Accentuation of Middle Generation of Educated Lithuanians: Tendencies and their Relation to Standard Language Norms" were assessed: the standard language users’ accentuation of nouns amatininkas 'craftsman', apsaugininkas 'security guard', didmenininkas 'wholesaler', mažmenininkas 'retailer', visuomenininkas 'public figure', šilumininkas 'heat system specialist' was discussed. Finally, the data of these projects were supplemented by new facts after more surveys were carried out in Šiauliai University. Records were made of 60 informants reading out sentences with nouns akmenininkas 'stonecutter', ateitininkas 'member of the "Ateitis" organisation', išlaidininkas 'spendthrift', riešutininkė 'nut gatherer', povandenininkas 'submariner', pramonininkas 'industrialist', rinkliavininkas 'fee collector', sakalininkas 'falconer', skudurininkė 'ragpicker', švyturininkas 'lighthouse supervisor', valandininkė 'timeworker'.Dictionaries of dialects and subdialects provide around 20 noun derivatives with the suffix -ininkas/ -ė undergoing the change of accent. Most of them do not belong to the field of general lexis: these are dialecticisms, professional words, terms. The metatony under analysis is more frequently manifested in the western part of Lithuania. Nouns used in standard Lithuanian usually denote people according to their occupation, the work done, its manner etc. Well-known nouns most frequently (e.g. didmẽnininkas 74.5-96.6 percent of all cases) undergo metatony. In 2013 codification established amãtininkas/ -ė, didmẽnininkas/ -ė, visuomẽnininkas/ -ė as secondary accentuation variants (the primary variants are amatiniñkas/ -ė, dìdmenininkas/ -ė, visúomenininkas/ -ė). Nouns that are less frequent and less known as well as potential neologisms are accentuated differently. The accent shift to the adjacent syllable tends to occur when more words with the same derivational stem function in the language, cf. povandẽnininkas 'submariner' (40 percent of all cases; póvandenininkas as the standard language norm) and bevandẽnis, -ė 'the one that is waterless', vandéntiekis 'water supply system', vandẽnis, -ė 'the one that lives or grows in/by the water'; šilùmininkas (20.7 percent of all cases) and šilùmvežis 'locomotive'. [From the publication]

ISBN:
9786094597183
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78864
Updated:
2020-11-19 20:37:59
Metrics:
Views: 12
Export: