Naujažodžiai Vytauto Didžiojo universiteto kompiuteriniame tekstyne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujažodžiai Vytauto Didžiojo universiteto kompiuteriniame tekstyne
Alternative Title:
Neologisms in the computerised corpus of Vytautas Magnus university
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2000, t. 42, p. 15-21
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Skoliniai / Loan words; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTPasaulyje naujažodžių analizei skiriama daug dėmesio. Lietuvoje naujažodžiai ilgą laiką sistemingai ir nuosekliai nebuvo tyrinėjami dėl suprantamų priežasčių: lietuvių kalbos kompiuterizacija pradėta visai neseniai, todėl nebuvo galima atlikti automatizuotos naujažodžių paieškos bei analizės. Automatizuota lietuvių kalbos naujažodžių paieška buvo atlikta Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre rengiamo tekstyno dalyje, turinčioje 30 mln. žodžių ir apimančioje 1991-1996 m. įvairių sričių publicistikos tekstus. Naujažodžių radimasis yra dinamiškas ir nenutrūkstantis procesas. Todėl akivaizdu, kad naujažodžius reikia nuolat fiksuoti bei nagrinėti. Atrinktos analizei kalbos naujovės turėtų būti stebimos iki to laiko, kol, Įsiliejusios į bendrąją leksiką ir bendrąją kalbinę sąmonę, praras savo pastebimumą bei skiriamąjį ženklą "naujas" ir bus perkeltos (ar tik kai kurios iš jų) į žodynus. Lietuvių kalbotyroje galime kalbėti tik apie pačią neologizmų leksikografijos pradžią. Tyrimas akivaizdžiai įrodo, kad tada, kai prireikia automatiškai apdoroti didelį kiekį duomenų, kalbininkams sėkmingai talkina informatikai. Kartu iš esmės keičiasi tyrimų metodika: ateityje automatizuota naujažodžių atranka bus daug spartesnė, nes po to, kai lietuvių kalbos tekstynui buvo pritaikyta žodžių kodavimo sistema, atkrito žodžių paieškos kompiuteriniuose žodynuose būtinybė. Žinoma, naujažodžių analizė neapsiriboja vien jų atpažinimu ir klasifikavimu. Tolesnis etapas - sintaksinių junginių ir kolokacijų (tam tikros leksinės aplinkos) su šiais žodžiais tyrimas.Reikšminiai žodžiai: Leksika; Naujažodžiai; Naujadarai; Skoliniai; Lexis; Neologism; Loandword.

ENThe paper deals with the analysis and classification of the most recent Lithuanian neologisms that have been found in a part of Vytautas Magnus University corpus of 30 million words (periodicals). All the lexical items identified as neologisms are subdivided into loan-words and derivational neologisms. The latter are further classified according to the patterns of their affixation into compounds and affixation derivatives as well as into potential and occasional neologisms. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18340
Updated:
2018-12-17 10:43:15
Metrics:
Views: 55    Downloads: 12
Export: