Asmenis įvardijantys teisės terminai 1918-1940 m. Lietuvos kodeksuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenis įvardijantys teisės terminai 1918-1940 m. Lietuvos kodeksuose
In the Journal:
Terminologija. 2005, 12, p. 107-136
Keywords:
LT
Skoliniai / Loan words; Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo šaltiniai yra 1918-1940 m. Lietuvoje galiojusių rusiškų kodeksų neoficialūs vertimai į lietuvių kalbą. Straipsnyje nagrinėjami teisės terminai, kuriais įvardijami asmenys. Iš viso tokių terminų kodeksuose rasta apie 800. Maždaug pusė jų yra vienažodžiai, pusė - sudėtiniai. Terminai aptariami pagal kilmę ir darybą. Būdingas tiriamojo meto asmenis įvardijančių teisės terminų bruožas yra lietuviškumas. Dauguma terminų yra dariniai. Tik dalis jų yra padaryta specialiai teisės terminijos reikalams, dauguma - terminizuota. Griežtai atriboti terminizuotus ir naujus darinius yra keblu. Jei sistemiškai galimas vedinys nepateko į ankstesnę leksikografiją, tai dar neleidžia teigti, kad žodžio kalboje nebuvo. Dauguma asmenis įvardijančių teisės terminų yra kalboje labai įprastų ir darių priesagų -tojas, -a ir -ėjas, -a vediniai. Gali būti, kad būtent dėl įprastumo kai kurie su priesaga -tojas, -a padaryti terminai vėliau buvo keičiami -ovas, -ė vediniais. Aiškesni naujadarai daugiausia daryti su priesaga -ininkas, -ė. Straipsnyje išskiriamas savitas asmenis įvardijančių teisės terminų tipas - sudaiktavardėję dalyviai, dažniausiai neveikiamosios rūšies esamojo laiko. Skoliniai kodeksuose sudaro palyginti nedidelę asmenis įvardijančių teisės terminų dalį. Beveik visi skoliniai yra tarptautiniai žodžiai. Absoliuti dauguma jų yra lotyniškos kilmės. Tik vieno kito tarptautinio žodžio aplietuvinimas nesutampa su šiandieniniu, varijavimo nedaug. Skoliniams artimi yra ir hibridiniai terminai, tačiau toks asmenų pavadinimų darybos būdas kodeksuose buvo visai nepopuliarus.Reikšminiai žodžiai: Paprastieji terminai; Darinys; Dūriniai; Svetimos kilmės terminai; Vertiniai.

ENThe sources of the study, provided in the article are the unofficial translations of the Russian codes, which were valid in Lithuania in 1918-1940 into the Lithuanian language. The article examines the legal terms, used to denominate the persons. Totally about 800 such terms are found in the codes. About half of them are one-word, others are composite words. The terms are discussed according to their origin and formation. The characteristic trait of the legal terms, denominating the persons of the period in question is being Lithuanian. Most terms are derivative words. Only a part of them were made especially for the law terminology purposes, most of them are made terms. It is difficult to strictly separate the terminized and new derivatives. If a systematically potential derivative does not fall into the previous lexicography, that does not give reasons to believe that such word was not existing in the language. Most of the legal terms, denominating persons, are derivative from the suffixes, very common of the language, such as -tojas, -a, and -ėjas, -a. It is possible that it is namely due to the conventionality that certain terms, made with the help of the suffix -tojas, -a were later changed by -ovas, -ė. More clear neologisms are mostly made with the help of the suffix -ininkas, -ė. The article distinguishes a peculiar type of the legal terms, denominating persons – the participles-turned-nouns, mostly participles passive in the present tense. The borrowings in the codes form a relatively small part of the terms, denominating persons. Almost all the borrowings are international words, the absolute majority come from Latin. Only one or two international words, made Lithuanian do not coincide with their present-day definitions. The hybrid terms are also close to borrowings, however such way of formation of names of persons was entirely unpopular in the codes.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/478
Updated:
2018-12-20 23:04:00
Metrics:
Views: 32    Downloads: 3
Export: