Sakinių siejimo priemonių vartojimas mokslinio stiliaus tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakinių siejimo priemonių vartojimas mokslinio stiliaus tekstuose
Alternative Title:
Usage of connetction means of sentences in scientific style text
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2009, 1, p. 21-26
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
mokslinio stiliaus tekstai; siejimo priemonės; rišlumas; mokslinis tekstas; sakinių siejimo priemonės.
EN
scientific texts; scientific style; connection means; cohesion.; cohesion.
Summary / Abstract:

LTStilistikos darbuose nurodomos svarbiausios mokslinio stiliaus ypatybės. Logiškumas, pabrėžtas nuoseklumas galėtų būti siejami su funkcine semantine teksto kategorija - rišlumu, turinčia savitą siejimo priemonių sistemą. Mokslinio stiliaus tekstų siejimo priemonių funkcionavimui nustatyti remiamasi kiekybine ir kokybine 35 mokslinių tekstų analize. Jos pagrindą sudaro 22 lingvistinių požymių programa. Loginių-semantinių ir leksinių siejimo priemonių vartojimo polinkiai patvirtina mokslinio stiliaus tekstų raiškos savitumą, priklausantį nuo antrinių nekalbinių veiksnių, ypač mokslinio pažinimo komponentų. Iškirtieji lingvistiniai požymiai padeda atskleisti mokslinio stiliaus vidinę diferenciaciją, priklausančią nuo postilio ir mokslo šakos. Tiriamos eksplicitinės siejimo priemonės, sutelktos sakinio pradžioje, pabrėžia daugialypį sakinių ryšį, joms būdingas stereotipiškumas. Siejimo priemonės įvertintos faktorių analizės metodu. Jos gali priklausyti nuo mokslinio teksto komponentų, ypač aprašymo, samprotavimo ir autoriaus individualiojo stiliaus. [Iš leidinio]

ENThe logicality of the most significant peculiarities of scientific style is shown in stylistic works. The emphasized consistency could be connected with the functional semantic category of the text, which has a distinctive system of connection means. The determination of the functioning of connection means in scientific style is based on quantitative and qualitative analysis of 35 scientific texts. Its base consists of the program of 22 linguistic signs. Inclinations of usage of logical-semantic and lexical connection means confirm the originality of expressiveness of scientific style texts, which depends on the secondary non-speech factors and especially scientific cognitive components. These linguistic signs help to reveal the inner differentiation of scientific style, which depends on variants and branch of science. Explicit connection means, used at the beginning of the sentence, stress the manifold connection of the sentences and their stereotyping. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21735
Updated:
2018-12-17 12:29:11
Metrics:
Views: 61    Downloads: 9
Export: