Būdvardžio vienišas, -a semantinis ir darybinis laukas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būdvardžio vienišas, -a semantinis ir darybinis laukas
Alternative Title:
The Semantic and derivational field of the adjective vienišas (-a)
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 169-177
Keywords:
LT
Sinonimai / Synonyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTApie archajišką skaitvardį vienas, -a rikiuojasi ištisas būrys šaknį vien turinčių žodžių – „Lietuvių kalbos žodyne“ pateikta per 500 tokių leksikos vienetų. Iš skaitvardžio (ar būdvardžio) išvestas būdvardis vienišas, -a savo ruožtu yra kitų darinių pamatas. Straipsnyje analizuojama, kokių darinių lietuvių kalbai davė (ir duoda) būdvardis vienišas, -a, kokio semantinio ir darybinio lauko centras jis yra. Nustatyta, kad dabartinėje lietuvių kalboje gana dažnai vartojamas nedarios priesagos -išas, -a vedinys vienišas, -a įeina į darybinių sinonimų eilę vienišas, -a – vienutis, -ė – vienužis, -ė – vienstypis, -ė – vientulis, -ė ir laikytinas šios sinonimų eilės dominante. „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ medžiaga rodo, kad būdvardis vienišas, -a dabartinėje kalboje itin dažnai vartojamas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nefiksuota leksine reikšme ‘jaučiantis, patiriantis vienatvę’, todėl manoma, kad ta reikšmė galėtų būti pateikta rengiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. Išanalizuota 14 iš būdvardžio vienišas, -a išvestų darinių; šeši įvairiuose tekstuose vartojami vediniai nefiksuoti nei „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“, nei „Lietuvių kalbos žodyne“. Naujadarai vienišystė, vienišuoklis, vienišuolis pailgina dvi sistemines (vardažodžių abstraktų ir vardažodinės ypatybės turėtojų pavadinimų) darybinių sinonimų eiles. Manoma, kad kai kurie potenciniai dariniai (vienišokas, -a, vienišyn, vienišystė, vienišauti) ilgainiui gali tapti aktyviosios leksikos dalimi ir galėtų būti įtraukti į žodynus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darinys; Vediniai; Naujadarai; Sinonimai; Derivative; Neologism; Synonyms.

ENThere is a whole swarm of words containing the root vien- ranged around the archaic numeral vienas (-a) (‘one’). The LKŽ (Dictionary of the Lithuanian Language) gives about 500 such lexical items. From this numeral (or adjective) is derived the adjective vienišas (-a) (‘lonely’), which in turn gives rise to other derivatives. This article studies what derivatives of the adjective vienišas (-a) there are in Lithuanian, and what is the centre of their semantic and derivational field. It has been established that in Modern Lithuanian the word vienišas (-a), a derivative using the common but now unproductive suffix -išas (-a), is the most frequently used form of a number of other derivational synonyms including vienutis (-ė), vienužis (-ė), vienstypis (-ė), vientulis (-ė). Material from the LKŽ Text Data Base shows that the adjective vienišas (-a) is quite frequently used in Modern Lithuanian. The LKŽ does not record the lexical value ‘feeling or experiencing loneliness’, therefore it is thought that this meaning could be included in the forthcoming “Dictionary of Standard Lithuanian”. An analysis of 14 adjectives derived from vienišas (-a) showed that 6 of these used in various texts in the LKŽ Text Data Base are not recorded in the LKŽ or the “Dictionary of Modern Lithuanian”. The neologisms vienišystė (‘loneliness’), vienišuoklis (‘a lonely person’), vienišuolis (‘a lonely person’) are an addition to the list of two types of derivational synonyms systems (abstract substantives and names of holders of properties of substantives). It is thought that some potential derivatives (vienišokas (-a) (‘kind of lonely’), vienišyn (‘on the way to loneliness’), vienišystė (‘loneliness’), vienišauti (‘to spend a lonely time’)) may eventually become part of the accepted lexicon and get recorded in dictionaries.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4477
Updated:
2018-12-17 11:46:09
Metrics:
Views: 123    Downloads: 14
Export: