Lietuvių fizikos terminijos raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių fizikos terminijos raida
Alternative Title:
Development of the Lithuanian terminology of physics
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2009.
Pages:
439 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Lietuvių fizikos terminijos raida — Pirmasis fizikos terminijos raidos tarpsnis — Keleivio fizikos populiarinamųjų straipsnių terminija — Aušros fizikos populiarinamųjų straipsnių terminija — Petro Vileišio vadovėlio Populiariszkas rankvedis fyzikos terminija — Antrasis fizikos terminijos raidos tarpsnis — Rankraštinio Igno Končiaus Fizikos vadovėlio terminija — Lietuvių fizikos terminografijos pradmenys — Konstantino Šakenio Fizikos vadovėlio terminija — Igno Končiaus ir Konstantino Šakenio fizikos vadovėlių mechanikos terminai — Pirmojo lietuviško aukštosios mokyklos fizikos vadovėlio terminija — Trečiasis fizikos terminijos raidos tarpsnis — Povilo Brazdžiūno Bendrosios fizikos vadovėlio terminija — Lietuviškų fizikos vadovėlių elektros ir magnetizmo terminai — Sinoniminė ir variantinė fizikos terminų raiška — Norminamasis lietuviškų fizikos terminų žodynų aspektas — Išvados — Summary — Fizikos terminų raidos žodynas — Žodyno sandara — Žodynas — Literatūra — Šaltiniai, jų santrumpos.
Keywords:
LT
16 amžius; Gamtos mokslai / Natural sciences; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta lietuvių fizikos terminijos raidai nuo pirmųjų populiarinamųjų fizikos straipsnių, išspausdintų "Keleivyje" (1849-1880), "Aušroje" (1883-1886), iki naujausių norminamųjų terminografinių fizikos leidinių. Ji atsirado iš autorės daugelį metų trukusių tyrimų ir nemažo pluošto straipsnių, paskelbtų Lietuvių kalbotyros klausimai, Kalbos kultūra, Lituanistica, Terminologija ir kituose mokslo leidiniuose. Rutuliojantis fizikos (be abejo, ir kitų mokslo sričių ar šakų) terminijai, randasi įvairių reiškinių. Kai kuriuos jų (lietuviškų ir skolintų fizikos terminų santykio kaita, terminų darybos kategorijų įvairovė, sinoniminė ir variantinė terminų raiška, fizikos terminų norminimo tendencijos ir kt.) stengiamasi šioje knygoje atskleisti. Lietuvių fizikos terminijos raida skiriama įvairiems skaitytojams: kalbos mokslo specialistams, terminologams, studentams ir apskritai visiems, besidomintiems terminija ir jos istorija.Reikšminiai žodžiai: Terminologija; Fizika; Applyed linguistics; Terminology; Physics.

ENSingle physical terms, words, which became terms, can be found in the papers of our standard language founders J. Bretkūnas, M. Daukša, D. Kleinas, J. Rėza, S. Vaišnoras, B. Vilentas in the XVI-XVII c. K. Sirvydas trilingual (Polish-Latin-Lithuanian) dictionary "Dictionarum trium linguarum" [...] lts evolution can be divided in three stages: 1) the middle of the XIX c - the end of the XIX c, when the first articles, published in "Keleivis" (1849-1880) and "Aušra" (1883-1886), and the first Lithuanian physics textbook of P. Vileišis "Populiariszkas rankvedis fyzikos" (1899) appeared; 2) the beginning of the XX c - the middle of the XX c, when the terminology of this stage was influenced by Ig. Končius manuscript of physics textbook for gymnasia, during preparation of which he consulted with K. Būga and J. Jablonskis in 1916-1919, Ig. Končius dictionary "Terminai fizikos reikalams", published in "Lithuania" (1923-1924), K. Šakenis "Fizika" (1920), V. Čepinskis "Fizikos paskaitos" (1923-1926); 3) the middle of the XX c - the beginning of the XXI c, when the majority of physical terms, which are still in use, were fixed. P. Brazdžiūnas normative work, which was performed by preparing the textbook for higher schools and colleges "Bendroji fizika" (1960-1965).

ISBN:
9789955284833
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22226
Updated:
2020-12-08 21:04:30
Metrics:
Views: 65
Export: