Daiktavardžio "turgus" darybinis ir semantinis laukas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daiktavardžio "turgus" darybinis ir semantinis laukas
Alternative Title:
Derivative and semantic field of the noun "turgus" ('market')
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2010, t. 10, p. 248-258
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darinys; Darybiniai sinonimai; Darybiniai variantai; Dūrinys; Palyginimas; Vedinys; Compound; Derivate; Derivative; Derivative synonyms; Derivative variants; Formation; Simile.
Keywords:
LT
Darybiniai sinonimai; Darybiniai variantai; Darinys; Dūrinys; Palyginimas; Vedinys; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Compound; Derivate; Derivative synonyms; Derivative variants; Derivative; Formation; Simile.
Summary / Abstract:

LTSlavizmas turgus yra keliolikos frazeologizmų narys ir 45 darinių darybos pamatas: 41 vartotinas darinys pateiktas Lietuvių kalbos žodyne, dar 4 į žodyną neįtraukti dariniai rasti Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne. Išanalizavus šių darinių darybos ir vartosenos ypatumus padaryta išvada, kad nemaža dalis bendrašaknių darinių turi tapačią arba panašią leksinę reikšmę ir skiriasi darybos formantu arba šalutine darybos priemone, todėl atitinkamai laikytini darybiniais sinonimais arba variantais – buvo sudarytos ir aptartos trys darybinių sinonimų ir devynios darybinių variantų eilės. Dvidešimt dviejų darinių (t. y. 56 proc. visų darinių) vartosenos pavyzdžių rasta Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne ir internetinės paieškos tinkle. Tekstyno duomenys rodo, kad iš daiktavardžio turgus sudaryti dariniai nėra labai dažno vartojimo žodžiai, išimtis – 1769 kartus pavartotas dūrinys turgavietė. Kad turgus lietuviams buvo labai svarbus, liudija senieji dariniai, kuriais turgus įvardijamas pagal tai, kas jame pardavinėjama (duonturgis, malkturgis) arba kada jis vyksta (dažniausiai akcentuojamos Kalėdos ir Užgavėnės). Kad turgus ir šiandien tebėra svarbus, rodo žodynų nefiksuoti arba specifinę reikšmę įgiję dariniai. Kai kurie dariniai arba jų reikšmės (pirmiausia daiktavardis turginis, -ė), taip pat sustabarėjęs junginys kaip turguje turėtų būti įtraukti į žodynus. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with the semantic and derivative field of the noun turgus. This noun is the basic word of 45 derivatives: 41 of them are included in the Dictionary of the Lithuanian Language, 4 derivatives used in various texts in Corpus of Lithuanian Language are not incorporated in the dictionary. Derivative synonyms are the kind of synonyms which have the same root, different derivational affixes and a very similar or identical lexical meaning. Derivative variants have identical derivational and lexical meaning, the same derivational affix and differ in vowel gradation, connecting vowel, etc. Derivatives from the same basic word turgus can be treated as derivative synonyms or variants quite often – 3 rows of derivative synonyms (turginis, -ė – turgiškas, -a) and 9 rows of derivative variants (e. g. paturgė – paturgis – paturgys, saldaturgė – saldaturgis) were discussed in this article. 22 derivatives are recorded in Corpus of Lithuanian Language and the system of Google Search. The compound word turgavietė is used quite often (1,769 examples were found in Corpus of Lithuanian Language). Thus old derivatives (e.g. duonturgis, malkturgis, saldaturgė, etc.) and derivational neologisms (e. g. noun turginis, -ė) prove the proposition that the market was a very important place in olden times up to now. The simile kaip turguje and some of neologisms can become part of the active vocabulary and can be recorded in dictionaries someday. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28780
Updated:
2018-12-17 12:50:22
Metrics:
Views: 41    Downloads: 15
Export: