Vardažodžių priesagų struktūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vardažodžių priesagų struktūra
Alternative Title:
Structure of suffixes of nouns, adjectives, numerals and pronouns
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 1, p. 65-73
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTFoneminė lietuvių kalbos priesagų struktūra netyrinėta. Šio tyrimo tikslas – nustatyti ir aprašyti lietuvių kalbos vardažodžių priesagų struktūrinius modelius ir jų realizavimo dėsningumus. Straipsnyje analizuojama beveik penki šimtai priesagų. Struktūrinių modelių realizavimo dėsningumai nustatomi nagrinėjant daugiau nei dešimt tūkstančių dabartinės lietuvių kalbos priesaginių vedinių. Vardažodžių priesagas gali sudaryti nuo vieno iki aštuonių garsų (kartu su sudėtinėmis priesagomis). Tačiau didžioji dalis priesagų (98 proc.) yra ne ilgesnės kaip keturi garsai. Lietuvių kalbos vardažodžių priesagas galima suskirstyti į 17 modelių. Būdingiausia yra balsis-priebalsis (VC) modelio priesaga. Tokios struktūros yra 44 proc. priesagų. Šis modelis pasižymi ne tik didele priesagų įvairove, bet ir priesagų produktyvumu: pusė "Dabartinės lietuvių kalbos žodyne" teikiamų priesaginių vardažodžių turi VC priesagą (be -imas, -ymas vedinių). Lietuvių kalboje nemažai priesagų, kurias sudaro vienas priebalsis (15 proc.), balsis ir du priebalsiai (10 proc.), du priebalsiai (8 proc.) ir balsis-priebalsis-balsis-priebalsis (8 proc.). Jų vediniai sudaro ketvirtadalį visų priesaginių vardažodžių. Beveik pusė priesaginių vardažodžių vedinių gali būti aprašomi keturiais modeliais: balsis ir du priebalsiai (17 proc.), balsis-priebalsis-balsis (14 proc.), vienas priebalsis (7 proc.), balsis-priebalsis-balsis-du priebalsiai (7 proc.). Atliktas tyrimas atskleidė tik svarbiausius priesagų struktūros dėsningumus, bet nerodo bendrinės kalbos realios vartosenos priesagų struktūros. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Balsis; Būdvardis; Daiktavardis; Priebalsis; Priesaga; Skaitvardis; Įvardis; Adjective; Consonant; Noun; Numeral; Pronoun; Suffix; Suffx; Vowel.

ENThe phonemic structure of the Lithuanian suffixes has not been researched. The aim of this research is to identify and define the structural models and usage regularities of the Lithuanian suffixes of nouns, adnouns, adjectives, numerals and pronouns. Nearly five hundred suffixes are analyzed in the article. Regularities of usage of the Lithuanian suffixes are estimated from more than ten thousand suffixed derivatives of the contemporary Lithuanian language. Suffixes may be composed from one to eight sounds (including complex suffixes). However, the majority of the suffixes (98 percent) are not longer than four sounds. Suffixes have been classified into 17 patterns. The most typical model of a suffix is a vowel-consonant (VC) combination. This structure amounts to 44 percent of all suffixes. This model has a large variety of suffixes and a high productivity: half of derivatives in the Dictionary of the Contemporary Lithuanian Language are the VC structures (excluding -imas, -ymas derivatives).There are many suffixes which are composed of one consonant (15 percent), a vowel and two consonants (10 percent), two consonants (8 percent) and vowel-consonant-vowel-consonant (8 percent). Their derivatives account for a quarter of all suffixed nouns, nouns, adjectives, numerals and pronouns. This research has revealed only the main structure of suffixes, but it has not established the structure of real usage of suffixes of the standard Lithuanian language. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34426
Updated:
2018-12-17 13:08:40
Metrics:
Views: 26    Downloads: 5
Export: