Reklama... Reklama? Reklama!

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reklama... Reklama? Reklama!
Publication Data:
Vilnius : Tyto alba, 2009.
Pages:
206 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Iš reklamos istorijos — Reklama - išskirtinė komunikacijos rūšis — Vaizdo galia ir reikšmė — Garsas radijo reklamose — Kaip paveikti adresatą? — Adresatų tipai: Adresatai – moterys; Adresatai – vyrai; Adresatai – vaikai; Adresatai – paaugliai ir jaunimas; Adresatai – šeima; Adresatai pagal pajamas; Adresatai pagal profesiją; Numanomieji adresatai — Teksto kompozicija — Reklama – lingvistinių tyrimų objektas — Ką reklamai suteikia balsas, tarsena, intonacija? — Reklamos stiliaus specifika — Tropai — Retorinės figūros: Sintaksinės figūros; Minties figūros — Vaizdo figūros — Reklamos tekstų sintaksė: Įžangų sintaksė; Šūkių sintaksė; Pagrindinių tekstų sintaksė — Reklamos santykis su bendrine kalba — Išvados — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Reklama / Advertising.
Summary / Abstract:

LTKnygoje tyrinėjama garsinė reklama. Skyriuje „Iš reklamos istorijos“ apžvelgiamas reklamos raidos kelias – nuo pirmųjų jos užuomazgų Egipte III tūkst. pr. Kr. iki pat šių dienų. Nemaža knygos dalis skirta adresatų poveikio būdams ir patiems adresatų tipams apžvelgti. Autorė aptaria tokius poveikio būdus, kaip prestižo kūrimas, egzotizmų vartojimas, prekės naujumo pabrėžimas, rėmimasis autoritetu, įvairių nuolaidų ir loterijų siūlymas, išeities iš susidariusios padėties parodymas, svarūs įrodymai, eufemizmai, pranašumo iliuzija ir kt. Skyriuje, skirtame reklamos tekstų kompozicijai, autorė skiria tris garsinei reklamai būdingas teksto dalis: įžangą, pagrindinį tekstą ir pabaigą (informacinę dalį arba šūkį), išsamiai jas aptaria, iliustruoja pavyzdžiais. Knygoje taip pat aptariamas ir konkrečių kalbos raiškos priemonių vartojimas reklamos tekstuose – įvairių tropų, retorinių figūrų; atskirai apžvelgiami paralingvistiniai kalbos elementai: balsas, intonacija, tarsena; trumpai pabrėžiama vaizdo svarba televizijos reklamose. Remdamasi tradicine penkių funkcinių stilių klasifikacija, reklamos tekstų stilių autorė labiausiai sieja su publicistiniu stiliumi, kartu pabrėždama jo daugiasluoksniškumą. Paskutinis skyrius „Reklamos santykis su bendrine kalba“ skirtas reklamos vertimo į lietuvių kalbą ir adaptavimo problemoms aptarti. Autorė iškelia tris pagrindinius dalykus, kurie neigiamai veikia bendrinę kalbą: nelinksniuojamų nelietuviškų simbolinių pavadinimų vartojimą, nelietuviškų pavadinimų tarimą, neišverstų iš originalo kalbos reklaminių šūkių vartojimą.Reikšminiai žodžiai: Dabartinė bendrinė lietuvių kalba; Funkciniai stiliai; Garsinė reklama; Garsinės reklamos kalba ir stilius; Publicistinis stilius; Reklamos tekstai bendrinės kalbos normos aspektu; Stilistika; Audio advertising; Contemporary standard Lithuanian language; Functional style; Language and style of audio advertising; Normative aspects of advertisements; Publicistic style; Stylistics.

ENThe book analyses audio promotions. A chapter “Iš reklamos istorijos” reviews the development of promotion since its first rudiments in Egypt in the 3rd c. before Christ till nowadays. Quite a big part of the book is about the influence ways used for addressees and the types of addressees. The author discusses the following influence ways: prestige creation, use of exoticisms, emphasis on the newness of the good, reference to an authority, offering of discounts and lotteries, suggestion of a way out, important evidence, euphemisms, illusion of advantage and etc. The author distinguishes three parts of the text (an introduction, the main text and an ending (informative part or a slogan)) which are characteristic to audio promotion, properly discusses them and provide examples about the composition of promotional texts in the chapter. Also, the book discusses the use of concrete language expression means in promotional texts: various tropes and rhetorical figures; it separately discusses paralinguistic elements: voice, intonation, and diction; and shortly points out to the importance of the visual in television promotions. With regard to a traditional classification of five functional styles, the author of promotional texts' styles mostly relates them to a publicistic style and emphasizes its miscellaneous nature. The last chapter “Reklamos santykis su bendrine kalba” is about the problems of promotion's translation into Lithuanian and its adaptation. The author indicates three main issues which negatively influence the common language: the use of non-Lithuanian indeclinable names of symbols, the pronunciation of non-Lithuanian names, and the use of slogans which are not translated from the original.

ISBN:
9789986166887
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28118
Updated:
2021-01-15 19:45:21
Metrics:
Views: 265
Export: