"Murdyti(s)", "murgdyti(s)", "murkdyti(s)" pateikimas žodynuose ir dabartinė vartosena

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Murdyti(s)", "murgdyti(s)", "murkdyti(s)" pateikimas žodynuose ir dabartinė vartosena
Alternative Title:
Treatment in the dictionaries and the current usage of the verbs "murdyti(s)", "murgdyti(s)", "murkdyti(s)"
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2010, 83, p. 151-168
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas; Dabartinės lietuvių kalbos žodynas; Veiksmažodis; Dictionary of Standard Lithuanian; Dictionary of Contemporary Lithuanian; Verb.
Keywords:
LT
Bendrinės lietuvių kalbos žodynas; Dabartinės lietuvių kalbos žodynas; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
EN
Dictionary of Contemporary Lithuanian; Dictionary of Standard Lithuanian; Verb.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas klausimas dėl veiksmažodžių murdyti, murgdyti, murkdyti ir jų vedinių bei tarpusavio ryšių tinkamo pateikimo rengiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ nenusižengiant normos reikalavimams ir neiškraipant realiosios vartosenos faktų. Šie veiksmažodžiai įvairiuose dabartinės kalbos ir akademinio žodyno leidimuose pateikiami gana skirtingai. Mėginant suderinti normos stabilumo ir vartosenos viršenybės reikalavimus „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“ pasirinktas diferencijuotas nuorodinis variantų pateikimo būdas. Dėl dažniausios vartosenos ir turtingiausios semantikos pagrindiniais variantais būtų laikomi šaknies murk- veiksmažodžiai, į juos nurodomi rečiau vartojami ir beveik tapačias reikšmes turintys šaknies mur- veiksmažodžiai. Rečiausi ir tik iš dalies semantiskai sutampantys šaknies murg- veiksmažodžiai taip pat pateikiami nurodant į pagrindinius variantus, tačiau semantiskai neskirstomi ir neiliustruojami. Toks šaknies murg- veiksmažodžių pateikimas sudaro kiek iškreiptą jų semantikos vaizdą, tačiau juos pateikiant kaip atitinkančius šaknies mur- veiksmažodžius, būtų pripažįstamas dviejų variantų (turinčių šaknis murg- ir mur-) lygiavertiškumas ir taip būtų prieštaraujama Lietuvių kalbos žodynui, kur šaknies murg- veiksmažodžiai laikomi klaida ir taisomi. Išsprendus straipsnyje keliamą klausimą jau pirmame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ leidime šie veiksmažodžiai ir nemažų jų darybos lizdų žodžiai galėtų būti pateikti naujai, ištaisius visas ankstesniuose žodynuose pasitaikančias klaidas bei netolygumus ir parodant dabartinę vartoseną.

ENThe article compares the presentation of the verbs murdyti(s), murgdyti(s), murkdyti(s) 'dip (into), plunge (into)' in different dictionaries of Lithuanian, namely, six editions of the Dictionary of Contemporary Lithuanian (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas) and two editions of the Dictionary of Lithuanian (Lietuvių kalbos žodynas), which have been released both in the print and electronic versions, analyzes the current usage of the verbs, their interrelation and semantics. The analysis of frequency in the contemporary Lithuanian language and semantic analysis of the verbs call for a new treatment of these verbs and their derivatives in the Dictionary of Standard Lithuanian. Attempts to accomodate the requirement of norm stability and the criterion of variable language use encouraged the application of differentiated approach to the inclusion of cross-references. Yet this approach has certain drawbacks as it fails to accurately reveal the semantics of variants with the root murg-. Hopefully, this article will stimulate a discussion among lexicographers, lexicologists, language norm prescribers and other experts and will eventually allow to improve the treatment of the above-mentioned and other verbs in the Dictionary of Standard Lithuanian. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29477
Updated:
2018-12-17 12:51:41
Metrics:
Views: 43    Downloads: 1
Export: