Intarpiniai ir sta kamieno denominatyvai senojoje lietuvių raštijoje: nominacija ir motyvacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intarpiniai ir sta kamieno denominatyvai senojoje lietuvių raštijoje: nominacija ir motyvacija
Alternative Title:
Infixed and sta-stem denominative verbs attested in the old scripts of Lithuanian: nomination and motivation
In the Journal:
Res humanitariae. 2018, t. 24, p. 61–101
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipnyje pristatomas vienõs senojoje lietuvių raštijoje užfiksuotos intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių grupės – denominatyvų, t. y. vedinių iš vardažodžių (būdvardžių ir daiktavardžių), – onomasiologinės sistemos tyrimas. Analizuojamieji veiksmažodžiai priklauso fientyviniam žodžių darybos tipui: jų darybinė reikšmė reikšmė yra ‘darytis, tapti tokiu ar tuo, įgyti / patirti tai, kas pasakyta pamatiniu žodžiu’. Pamatiniai žodžiai yra konkretieji ir abstraktieji būdvardžiai ir daiktavardžiai, iš kurių afiksinės nominacijos būdu – paradigmacija – sudaromi fientyviniai ar, rečiau, statyviniai veiksmažodžiai. Be to, verbalizacijos procese svarbus vaidmuo tenka pagalbinei darybos priemonei – intarpui ir formantui sta, kurie priskiria veiksmažodį fientyvams. Fientyvinio darybos tipo centrą sudaro deadjektyvai, periferiją – desubstantyvai. Tiriamųjų denominatyvų semantiką eksplicitiškai, rečiau implicitiškai, lemia pamatinių būdvardžių ir daiktavardžių semantika. Pagal leksiniu motyvatoriumi nusakomas ypatybes / objektus nustatyti septyni denominatyvinių veiksmažodžių motyvacijos modeliai: koloratyvusis, morfologinis, fiziomorfologinis, psichomorfologinis, posesinių ir socialinių santykių, saporinis, terminis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai; Denominatyvai; Fientyvai; Statyvai; Nominacija; Motyvacija; Infixed and sta stem verbs; Denominatives; Fientives; Statives; Nomination; Motivation.

ENThe article presents the analysis of onomasiological system of one group of infixed and stastem verbs attested in the old Lithuanian scripts, denominative verbs in particular, derived from adjectives and nouns. The analysed verbs belong to the type of fientive word formation: their derivational meaning is ‘to become or to acquire/experience something which is denoted by the primary word’. The primary words are specific and abstract adjectives and nouns which by the means of affixal nomination – paradigmation – are used to form fientives or, more rarely, stative verbs. What is more, in the process of verbalization, additional means of derivation, namely, the infix and affix sta, play a significant role in attributing the verb to the derivational model of fientives. The centre of fientive derivational type is comprised of deadjectives, while desubstantives stand in the periphery of this type. The semantics of the denominatives analyzed is determined explicitly (in rarer cases, implicitly) by semantics of primary adjectives and nouns. According to properties/objects denoted by the lexical motivator, seven motivational models of denominative verbs have been established: colourative, morphological, physiomorphological, psychomorphological, the model of possession and social relationship, gustatory, and thermal one. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v24i0.1908
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80573
Updated:
2019-11-28 18:18:05
Metrics:
Views: 33    Downloads: 5
Export: