Alternatyvi laisvės atėmimui bausmė, kaip jaunuolių socialinės atskirties prevencijos veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvi laisvės atėmimui bausmė, kaip jaunuolių socialinės atskirties prevencijos veiksnys
Alternative Title:
Punishment alternative to the imprisonment as a cause of preventon of social disjuncture
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2007, Nr. 3 (40), p. 59-72
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Socialinės problemos / Social problems; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama alternatyvios laisvės atėmimui bausmės, kaip jaunuolių socialinę atskirtį mažinančio veiksnio, problema. Jaunuoliai, įvykdę nusikalstamą veiką, apibūdinami kaip socialinės atšķirties grupė. Aptariama alternatyvios laisvės atėmimui bausmės samprata, jos taikymo principai. Akcentuojama, kad jaunuoliai, kurie atlieka alternatyvią laisvės atėmimui bausmę nepraranda socialinių ryšių su šeima ir kitomis institucijomis. Pataisos inspekcija pristatoma ne tik kaip teisėsaugos institucija, vykdanti alternatyvią laisvės atėmimui bausmę, teisinį jaunuolių auklėjimą, jų priežiūrą ir kontrolę, bet ir kaip socialinio teisingumo institucija, teikianti socialinę paramą nuteistiesiems. Siekiant atskleisti išaugusio nuteistųjų alternatyvia laisvės atėmimui bausme recidyvinių nusikaltimų didėjimo priežastis, straipsnyje pateikiami nuteistų jaunuolių apklausos duomenys. Alternatyvios laisvės atėmimui bausmės, kaip jaunuolių socialinės atšķirties prevencijos veiksnio, taikymo veiksmingumą lemia jos kompleksiškumas ir individualus taikymas, pataisos inspekcijų pareigūnų kompetencija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Alternatyvi laisvės atėmimui bausmė; Jaunimas; Socialinė atskirtis; Socialinis ugdymas; Punishment alternative to the imprisonment; youngsters; Social disjunction; Social education.

ENIn this article a problem of a sentence alternative to the imprisonment as a mean of a factor that reduces youngsters' social disjuncture is being analyzed. Youngsters, who did crimes, are being described as a group of social disjuncture. The conception of the alternative sentence to the imprisonment and the principals of it's prosecution is being highlighted. It is been accentuated that youngsters who serve under sentence alternative to the imprisonment, do not loose their social connections with the family and other institutions. A correctional inspections is being discussed as an institution of law inspection that provide alternative sentence to the imprisonment, juridical education, care and control of the youngsters, and as an institution of social justice, that provides social help for the convict. In order to reveal the reasons of the growth of the repeated crimes done by the youngsters serving under alternative sentence to the imprisonment in article there is given the data of the interview with the youngsters. There is been highlighted that the effectiveness of a punishment alternative to the imprisonment, as a factor of prevention for the youngsters as a group of social disjuncture, determine its fullness and individual use, the competence of the work of the officers of the correctional institution. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17408
Updated:
2018-12-17 12:03:52
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: