Vertybių raiška piligriminiame žygyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių raiška piligriminiame žygyje
Alternative Title:
Expression of values in piligrim journey
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai . 2010, Nr. 4 (29), p. 165-171
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Dvasinis ugdymas; Kryžiaus kalnas–Šiluva; Neformalus dvasinis ugdymas; Piligriminis žygis; Piligriminis žygis Kryžių kalnas–Šiluva; Vertybės
EN
Hill of Crosses; Nonformal spiritual education; Pilgrim journey; Spiritual education; Values; Values, pilgrim journey Hill of Crosses-Šiluva
Summary / Abstract:

LTLietuvoje pastebima dvasinės krizės apraiškų: plinta moralinis reliatyvizmas, krikščioniškos vertybės prarandamos ar neatrandamos. Vartotojiškoje visuomenėje gyvenimo prasmės ir egzistenciniams klausimams svarstyti stokojama laiko, plinta susvetimėjimas. Aktualus yra dvasinių ir moralinių vertybių socialinio vaidmens stiprinimas, neformalus ugdymas. Piligriminis žygis „Kryžių kalnas-Šiluva“ organizuojamas kasmet nuo 2003 m. Kelionė pėsčiomis 70 km trunka tris dienas. Žygio organizatorius ir lyderis - Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Mokslinio tyrimo apie šio žygio reikšmę nėra. Tyrimo tikslas: moksliškai įvertinti, kaip piligriminiame žygyje „Kryžių kalnas-Šiluva“ vyksta neformalus dalyvių krikščioniškojo dvasingumo ugdymas. Tyrimo objektas - dvasinės vertybės ir patirtis, kurių kelionėje įgyja piligriminio žygio dalyviai. Tiriamieji - 2009 m. žygyje dalyvavę asmenys. Atlikta 414 asmenų anketinė anoniminė apklausa, gautų subjektyvių duomenų loginė analizė, piligrimystės reiškinys išanalizuotas vertybių ugdymo požiūriu, suformuluotos išvados. Kad piligriminis žygis keičia vertybes, tai patvirtino 82,8 proc. respondentų, kurių 70 proc. - jaunimas. Žygio dalyvių puoselėjamos prioritetinės vertybės: šeima, Dievas, tikėjimas, sveikata, draugai. Kaip žygio patirtis vyrauja religinė meditacija, tikėjimo pagilinimas, dėmesys kitiems, ištvermės ugdymas. Piligriminis žygis „Kryžių kalnas-Šiluva“ yra dvasinių vertybių neformalaus ugdymo mokykla. [Iš leidinio]

ENIn Lithuania, one can state manifestations of spiritual crisis: moral relativism is spreading and Christian values are lost or not found. Consumer society lacks time to contemplate the meaning of life and existential issues, and alienation spreads among people. The hypothesis of our research: a pilgrim journey is a school of non-formal spiritual education. The pilgrim journey "Hill of Crosses – Šiluva" is organised yearly since 2003. The journey of 70 km on foot lasts for three days. The organiser and leader of the journey is E. Bartulis, the bishop of Šiauliai. The aim of the article: interpretation of development of spiritual values of participants of the pilgrim journey. The subject of the research is the spiritual values and experience, which the participants of the pilgrim journey acquire during the trip. The persons under the investigation are people who participated in the journey in 2009. There was performed a survey of 414 persons by a questionnaire and a logical analysis of the obtained subjective data; the phenomenon of pilgrimage was analysed from the point of view of internalisation of values and the conclusions were formulated. Christian authors state that moral education and religious motivation, as an expression of Christian identity, can positively change interpersonal and social relationships. Pilgrim journeys form the expression of collective identity, which manifests in fostering of particular values and tendency to overcome personal crises.The majority of respondents participants in the pilgrim journey "Hill of Crosses – Šiluva" - were young people, to whom assessment of comrades, spiritual and moral authority of the leader, his non-verbal moral "speech" were important. The religiously emotional and cognitive environment upheld during the journey determined the prevailing fair behaviour typical of the pilgrims. The fact that the pilgrim journey changed values was confirmed by 82.8% of the respondents. Such underlying values as family, God, religion, health, and friends were fostered. Religious meditation, deepening of belief, practice of love for a neighbour, and development of stamina dominated as the experience of the journey. Thus, the pilgrim journey "Hill of Crosses – Šiluva" is the school of non-formal spiritual education. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33160
Updated:
2018-12-17 12:55:05
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: