Paradigminė dimensija pagrindinės mokyklos matematikos didaktikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paradigminė dimensija pagrindinės mokyklos matematikos didaktikoje
In the Book:
Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai / sudarė ir parengė Ramutė Bruzgelevičienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. P. 151-198
Contents:
Įvadas — 1. Matematinio ugdymo(si) turinio ypatumai ir jo projektavimo 6 problemos įgyvendinant mokymo(si) proceso humanizavimo nuostatas — 2. Matematikos mokytojų taikomos mokymo(si) metodikos bruožai ir kaitos tendencijos edukacinės paradigmos virsmo kontekste — 3. Humaniškų pedagoginių santykių sklaida matematinio ugdymo(si) procese — 4. Matematikos mokymo(si) humanizavimo pagrindinėje mokykloje teorinis modelis ir orientyrai praktiniu aspektu — Apibendrinimas ir diskusiniai klausimai — Literatūra.
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTŠioje dalyje monografijos problema - kaip ugdymo paradigmų kaita sąlygoja didaktikos kaitą - nagrinėjama matematikos dalyko didaktikos pavyzdžiu. Pristatomo tyrimo problematika formuluojama klausimais: kaip matematinį ugdymą mokykloje reglamentuojančiose bendrosiose programose išdėstyti reikalavimai buvo įgyvendinami realiame matematinio ugdymo procese? Kaip kito šio proceso charakteristikos interpretacinės pedagogikos nuostatų įgyvendinimo kontekste? Kaip ugdymo paradigmų kaita sąlygoja matematikos didaktikos teorijos plėtotę? Siekiant atsakyti į suformuluotus probleminius klausimus, tyrimo objektu pasirinkta paradigminė dimensija pagrindinės mokyklos matematikos didaktikoje. Tyrimo tikslas - atskleisti matematinio ugdymo pagrindinėje mokykloje kaitos tendencijas edukacinės paradigmos virsmo kontekste ir išryškinti pagrindinės mokyklos matematikos didaktikos plėtotės linkmes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Interpretacinė pedagogika; Matematikos didaktika; Matematinis ugdymas; Pagrindinė mokykla; Paradigminė dimensija; Ugdymo paradigma; Interpretive pedagogy; Didactics of mathematics; Mathematical education; Primary school; Paradigm dimension; Educational paradigm.

ISBN:
9789955209737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89778
Updated:
2022-01-29 18:41:23
Metrics:
Views: 55
Export: