Šiuolaikinių paauglių dvasinių vertybių pajautos dinamika edukaciniame kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinių paauglių dvasinių vertybių pajautos dinamika edukaciniame kontekste
Alternative Title:
Dynamics of the sensation of spiritual values among contemporary adolescents: educational context
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2013, t. 30, p. 56-67
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Jaunimas / Youth; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniai mokslo pasiekimai leidžia žmogų laikyti vientisa dvasios, sielos (psichės) bei kūno sistema ir jos pagrindu grįsti ugdymą(si). Ypatingas vaidmuo tenka dvasinei dimensijai, kuri empirinėje plotmėje reiškiasi transcendentalijų (tiesos, gėrio, grožio) išgyvenimais. Tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė dabartinių paauglių dažniausiai patiria komunikacinius, daugiau nei ketvirtadalis – praksinius, hedonistinius, altruistinius išgyvenimus. Rečiausiai su maloniais išgyvenimais saistomi akizityviniai, tautiniai ir religiniai jausmai. Adekvačiai stabiliais jausmų išgyvenimo šaltiniais laikoma: bendravimas su bendraamžiais, pramogos, nepamokinė veikla, o kaip mažiausiai paveikūs nurodomi mokymasis, bendravimas su mokytojais, tikėjimas į Dievą, seksas, narkotikai. Dvasinių vertybių išgyvenimai dar negilūs, mažai ar beveik nesusiję. Estetiniai ir gnostiniai jausmai statistiškai reikšmingų teigiamų koreliacijų neturi.Paauglių dvasinių vertybių išgyvenimų slinktis per dešimtmetį rodo tas pačias tendencijas, tik didėjančią poliarizaciją. Daugiausia pozityviai pasikeitė komunikaciniai išgyvenimai, savitai atliepdami į komunikacinių technologijų poslinkius, o negatyviai – romantiniai. Atrodo, kad stiprėja paauglių pragmatiniai poreikiai. Visų dvasinių vertybių išgyvenimai kelia rūpesčių, bet labiausiai problemiški gnostiniai jausmai, kurie neatliepia laikmečio iššūkių, turi tendenciją silpnėti, glaudžiausiai susiję su svarbiausia paauglių veikla, taip pat asmens tapatumą įprasminantys tautiniai ir religiniai išgyvenimai. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Paauglių dvasinių vertybių išgyvenimas; Dvasinių vertybių išgyvenimo dinamika; Ugdymo(si) problemos; Values; Adolescent experiences of spiritual values; Dynamics of spiritual value-based experiences; Problems of (self-)education.

ENContemporary scientific achievements allow for referring to a human being as an integral system of spirit, soul (psyche) and body and for grounding (self-)education on this system. A particular role is played by the spiritual dimension, which manifests itself in experiences of transcendentals (truth, goodness, and beauty). The research has shown that about half of the adolescents most frequently have communicative experiences, more than one fourth of them go through praxic, hedonistic and altruistic ones. Acquisitive, national, and religious feelings are least frequently linked with pleasant experiences. Adequately stable sources of experiencing feelings include communication with peers, after-curricular activities, whereas communication with teachers, belief in God, sex and drugs are perceived as least suggestible. Experiences of spiritual values are not deep and show a weak correlation or no correlation at all. Esthetical and gnostic feelings reveal no statistically significant positive correlations.The analysis of experiences of spiritual values among adolescents over the decade has revealed the same tendencies, only with an increasing polarisation. The most considerable positive change was observed in communicative experiences, which was conditioned by latest developments in communication technologies. Romantic experiences underwent negative changes, whereas pragmatic needs of adolescents demonstrated an upward tendency. Experiences of all the spiritual values have been causing a certain concern. However, gnostic feelings, which have strongest relations to the most important adolescent activities, are particularly problematic, they fail to meet the challenges of the epoch and tend to weaken. The same applies to national and religious experiences. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51516
Updated:
2018-12-17 13:37:22
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: