Meaning of life within the context of sustainable development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Meaning of life within the context of sustainable development
Alternative Title:
Gyvenimo prasmė darnaus vystymosi kontekste
In the Book:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami gyvenimo prasmės aspektai, tampantys reikšmingais veiksniais darniam vystymesi. Šie veiksniai artimai susiję su pagrindinių kompetencijų suvokimu. Tekste remiamasi egzistencinės-fenomenologinės ir hermeneutinės krypties filosofijos teorijomis. Aptariamas ne tik filosofinis požiūris – svarbus yra ir psichologų vertinimas: prasmė yra žmogiškojo gyvenimo integracijos pagrindas. Taigi straipsnio objektas bandomas suvokti iš dviejų – filosofinės ir psichologinės – perspektyvų. Straipsnio autorės atskleidžia santykį tarp prasmės ir vertybių, lygindamos skirtingas vertybių sistemas. Pabrėžiamas ypatingas moralinių vertybių vaidmuo, kuris turi didelę reikšmę darniam vystymuisi. Stengiantis įžvelgti prasmės ir vertybių jungtis, keliami vertybių sistemų skirtumo ir kiti klausimai. Bandoma išskirti konkrečias vertybes, darančias didžiausią įtaką asmeninei žmogaus gyvenimo prasmei, jos formavimuisi. Straipsnyje remiamasi 1998 ir 2001 metais atliktų tyrimų duomenimis. Jie rodo vyresniųjų klasių moksleivių požiūrį į vertybes. Aptardamos tyrimus, autorės pabrėžia keletą specifinių vertybių kaitos tendencijų. Vienas iš ryškiausių vykstančių pokyčių yra tai, kad vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams vis labiau ima stigti pozityvaus požiūrio į moralines vertybes. Darnaus vystymosi, gyvenimo prasmės bei moralinių vertybių sampratos bei atskiri jų aspektai analizuojami pabrėžiant mokymosi visą gyvenimą bei kitų naujausių edukologijos mokslo požiūrių svarbą. Teikiama reikšmė atskiros asmenybės gyvenimo prasmės suvokimui.

ENThe present article investigates the issues of the meaning of life, which step into the foreground in the sustainable development throughout one’s lifetime and closely relate to the acquisition of major competences. The issues are discussed within the framework of existentialist-phenomenological and hermeneutic theories of philosophy. Alongside those philosophical views, the psychologists’ attitude towards the meaning as the integration basis for human living is discussed. The relationship between the meaning and values is revealed and different systems of values are compared. The exceptional role of moral values is put forward and underpinned. On the basis of two diagnostic studies (carried out in 1998 and 2001), the peculiarities of senior school students’ attitudes towards values are defined and some tendencies of change are outlined. A clearly marked tendency for weakening of positive attitudes towards moral values at an upper-secondary level is stated.

ISBN:
9984143031
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8914
Updated:
2014-07-14 22:01:05
Metrics:
Views: 13
Export: