Vertybių filosofijos idėjų sklaida Lietuvoje - vertybių pedagogikos raidos veiksnys : kun. Izidoriaus Tamošaičio nuostatų interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių filosofijos idėjų sklaida Lietuvoje - vertybių pedagogikos raidos veiksnys: kun. Izidoriaus Tamošaičio nuostatų interpretacija
Alternative Title:
Ideas of philosophy of values in Lithuania as the factor for value pedagogy development : the interpretation of priest‘s Izidor Tamošaitis statute
In the Journal:
Soter. 2006, 18 (46), p. 109-119
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo o b j e k t a s – vertybės kaip auklėjimo turinio pamatas. Tyrimo t i k s l a s – atskleisti XX a. pirmosios pusės lietuvių teologo, filosofo, kun. I. Tamošaičio nuostatas į vertybių sistemas. Filosofinis pasirengimas, visuomenės gyvenimo būklės ir problemų pažinimas skatino jį aktualizuoti praktines dorovines problemas. I. Tamošaitis, įrodė, kad egzistuoja objektyvių vertybių pasaulis. Jam priklauso tiesa, groži, džiaugsmas, meilė, ištikimybė, laisvė. Vertybių objektyvumą filosofas grindė individualiu, istoriniu patyrimu ir ontologiškai: • dvasinės vertybės yra glaudžiai susijusios su dvasine žmogaus prigimtimi. Į dvasines vertybes žmogus linksta norėdamas tobulėti; • vertybė visada yra vertybė tam, kuris ją išgyvena ir realizuoja; drauge jis reėalizuoja savo esmės idėją; • kadangi visų individų žmogiškosios esmės struktūra yra tokia pati, tai yra ir visus saistančių, objektyvių vertybių. Žmogų kun. I. Tamošaitis vadina tarpininku tarp dviejų pasaulių: žemąja prigimtimi jis priklauso gamtos pasauliui, kilniąja – kyla į idėjų, vertybių pasaulį. Turėdamas laisvą valią, jis yra pajėgus realizuoti vertybes. Tada jo egzistencija tampa vertinga ir prasminga. Žmogui, linkusiam į vertybes, padeda įveikti kliūtis transcendentinės jėgos. I. Tamošaitis teigia išvadą: toks žmogus, kuris palaiko glaudžius ryšius su Dievu, palaiko juos ir su vertybių pasauliu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nuostatos; Vertybės.

ENThe object of the research – values as the foundation of the content of education. The aim of the research – to highlight the conceptual ideas of the Lithuanian theologian, philosopher, public figure, priest I. Tamošaitis (first half of the 20th century) on different systems of values, interpreted by various philosophy schools and to disclose the man’s relationship with the values. Excellent theological background and the perfect cognition of problems of social life of independent Lithuania, especially those of moral culture of the nation, allowed him to disclose moral problems in practice and to search for their solutions on the scientific basis. For this reason, he drew his attention to the cognition of values, their appropriation and realisation. So, together with other scientists he was the founder of Lithuanian pedagogy of values and did a lot to develop its ideas. The objectiveness of values, according to the philosopher, can be proved not only by individual experience but also ontologically: • Moral values are interrelated with moral nature of a person. A person who tends to moral values tends to improve; • Value is a real value to the one who realises it and while realising the value realises himself, that is the idea of one’s essence; • The structure of human essence is the same for any individual, that means values are “similar” to people. And this means that the real and objective values do exist. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6487
Updated:
2018-12-17 11:49:11
Metrics:
Views: 37    Downloads: 4
Export: