Dynamics of changes in adolescents’ spiritual value-based experiences (1999-2009)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dynamics of changes in adolescents’ spiritual value-based experiences (1999-2009)
Alternative Title:
Paauglių dvasinių vertybių išgyvenimo slinktys ir ugdymo problemos (1999-2009)
In the Book:
Contemporary education contexts / compiler L. Jašinauskas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013. P. 76-90
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Jaunimas / Youth; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniai mokslo laimėjimai leidžia žmogų laikyti vientisa dvasios, sielos (psichės) ir kūno sistema ir jos pagrindu grįsti ugdymą(si). Ypatingas vaidmuo tenka dvasinei dimensijai, kuri empirinėje plotmėje reiškiasi transcendentalijų (tiesos, gėrio, grožio) išgyvenimais. Tyrimu nustatyta, kad daugiau kaip pusė dabartinių paauglių dažniausiai patiria komunikacinius, daugiau kaip ketvirtadalis – praksinius, hedonistinius, altruistinius išgyvenimus. Rečiausiai su maloniais išgyvenimais saistomi akizityviniai, tautiniai ir religiniai jausmai. Adekvačiai stabiliais jausmų išgyvenimo šaltiniais laikoma: bendravimas su bendraamžiais, pramogos, nepamokinė veikla, o kaip mažiausiai paveikūs nurodomi mokymasis, bendravimas su mokytojais, tikėjimas Dievu, seksas, narkotikai. Dvasinių vertybių išgyvenimai dar nestiprūs, tarpusavyje mažai ar beveik nesusiję: dažniausiai patiriami doroviniai jausmai saistomi su altruistiniais ir iš dalies su komunikaciniais jausmais. Estetiniai išgyvenimai patenka į penktą vietą, gnostiniai – į devintą, religiniai – į tryliktą (žemiausią). Tačiau statistiškai reikšmingų teigiamų koreliacijų nei estetiniai, nei gnostiniai jausmai neturi. Paauglių dvasinių vertybių išgyvenimų slinktis per dešimtmetį rodo tas pačias tendencijas, tik didėjančią poliarizaciją: dažniausiai patiriami jausmai stiprėja, o rečiausiai – silpnėja. Daugiausia pozityviai pasikeitė komunikaciniai išgyvenimai, savitai atliepdami komunikacinių technologijų pažangą, o negatyviai – romantiniai. Atrodo, kad stiprėja pragmatiniai paauglių poreikiai. Visų dvasinių vertybių išgyvenimai kelia rūpesčių, bet problemiškiausi gnostiniai jausmai, kurie glaudžiausiai siejasi su svarbiausia paauglių veikla, neatliepia laikmečio iššūkių, turi tendenciją silpnėti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvasinių vertybių išgyvenimo pokyčiai; Dvasinės vertybės; Paauglių dvasinių vertybių išgyvenimai; Ugdymo(si) problemos; Dynamics of adolescents spiritual value-based experiences; Dynamics of adolescents' spiritual value-based experiences; Problems of (self-)education; Spiritual value-based experiences; Spiritual values.

ENThe article discusses the importance of the concept of a human to (self-) education and the links of spiritual value-based experiences with contemporary education strategies are revealed. The author of the article presents peculiarities of spiritual-value based experiences of adolescents (stability, correlation links) and their dynamics over the last decade. A number of related educational problems are also discussed. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89734
Updated:
2021-02-02 19:08:45
Metrics:
Views: 20
Export: