Pontifiko vizito kaip vertybinio fenomeno internalizacijos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pontifiko vizito kaip vertybinio fenomeno internalizacijos bruožai
Alternative Title:
Vizit of the pontiff as a valuable phenomenon: internalization attributes
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2018, Nr. 48, p. 6-24. Mokslo ir tikėjimo dialogai. [4]
Keywords:
LT
Fenomenas; Intemalizacija; Internalizacija; Pontifikas; Popiežiaus vizitas; Popiežius; Vertybinis; Vertybinis fenomenas.
EN
Internalization; Phenomenon; Pontiff; Pope; The Pontiff; The Pope; The visit of the Pope; Valuable phenomenon; Values.
Summary / Abstract:

LTPopiežiaus Pranciškaus, didžiojo pontifiko, vizitas Lietuvoje - tai vertybinis fenomenas, kurį įsisąmoninti ir įvairiais lygmenimis internalizuoti buvo sudaryta galimybė šių laikų jaunuoliams, išsiskiriantiems savita asmenybe. Straipsnyje pontifiko vizitas Lietuvoje atskleidžiamas atsižvelgiant į jaunuolių vertybinę poziciją internalizuojant minėtą vertybinį fenomeną. Jaunuolių vertybinė pozicija aptariama pontifiko vizito esmės ir prasmės požiūriu, išryškinami jų patirti emociniai išgyvenimai pontifiko vizito metu, apibūdinama jaunuolių vertybinė pozicija jų siekių ir elgsenos atžvilgiu. Taikomas bandomasis, iš dalies giluminis tyrimas, pagrįstas visybiško ugdymo paradigma, idealizmu, humanizmu, egzistencine fenomenologija, neotomizmu. [Iš leidinio]

ENThe visit ofPope Francis as the Supreme Pontiff to Lithuania was noted as a valuable phenomenon. Modern young people, which individually try to enrich their identity, had an opportunity to perceive and internalize this valuable phenomenon at different levels. The object of the research is a visit of the Pontiff as a valuable phenomenon. The subject of the research is a valuable youth s position through the internalization of the mentioned valuable phenomenon. The aim of the article is a revelation ofattributes of a valuable youth s position through the internalization of the visit of the Pontiff as a valuable phenomenon. The tasks of the research are as follows: to discuss the valuable position of young people in relation to the essence and meaning of the Pontiff’s visit; to highlight their emotional experience during the visit; to characterize the valuable youth s position in terms of their aspirations and behavior. The type of the research: this is a semi-deep and pilot study. Methodological and epistemological principles are as follows: the paradigm of universal development, idealism, humanism, existential phenomenology and neo-Thomism. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80111
Updated:
2020-04-24 06:53:30
Metrics:
Views: 5
Export: