Darnaus vystymosi kompetencijų formavimas organizacijų pirkimuose : žinių, įgūdžių ir vertybių integralumo svarba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus vystymosi kompetencijų formavimas organizacijų pirkimuose: žinių, įgūdžių ir vertybių integralumo svarba
Alternative Title:
Competence building for sustainable organizational purchasing: assessing importance of integrating knowledge, skills and values
Keywords:
LT
Darnieji pirkimai; Darnus vystymasis; Kompetencija.
EN
Competence; Sustainable development; Sustainable purchasing.
Summary / Abstract:

LTDarnaus vystymosi kompetencijų formavimas organizacijos pirkimuose yra stipri prielaida darnaus vystymosi efektyvumo didinimui, kadangi vystymosi procesas turi adaptuoti ir integruoti tausojančius vartojimo ir gamybos modelius. Tiek viešo, tiek privataus sektoriaus organizacijos gali ženkliai sustiprinti savo indėlį į darnų vystymąsi, taikant aplinkosauginius ir socialinius kriterijus savo pirkimuose ir tokiu būdu leisti formuotis naujoms produktų rinkoms, kurios skatina visuomenės gerovę ir aplinkosauginį tausojimą. Šis darniųjų pirkimų procesas reikalauja daug naujų, struktūrizuotų žinių bei naujų kompetencijų formavimo pirkimus atliekantiems asmenims. Straipsnyje akcentuojama, kad šiame procese yra svarbus konstruktyvus požiūris į kompetencijų formavimą, pasižymintis kompleksine žinių, įgūdžių ir vertybių integralumo dinamika. Šis straipsnis - tai konceptuali įžvalga į naujų kompetencijų, reikalingų pirkimų specialistams, formavimo dinamiką, siekiant akcentuoti esminius kompetencijos formavimo aspektus. Straipsnio tikslas - suformuoti kompetencijas, reikalingas darniųjų pirkimų vykdymui, įvertinant žinių, įgūdžių ir vertybių svarbą. Darbe taikyti sisteminės analizės, dokumentų analizės, metodinės ir mokslinės literatūros analizės metodai. [Iš leidinio]

ENCompetence building for sustainable purchasing capacities is argued to be a key factor for the effectiveness of sustainable development since the process is targeted at sustainable production and consumption patterns. Both the private and the public sector may have high contributions towards sustainable development by applying social and environmental criteria to their purchasing practices, thus promoting the development of new markets based on social welfare ant environmental sustainability. Nevertheless, sustainable purchasing calls for new competence building capacities for purchasing staff which is based on constructive approach and assessment of knowledge, skills and values. This article is a conceptual insight into competence building for purchasing staff by emphasizing the key underlying elements of knowledge, skills and values. The objective of the article is to identify competencies necessary for sustainable purchasing by assessing the importance of knowledge, skills and values. The article employs the following research methods: systemic conceptual analysis, document analysis, literature review. [From the publication]

ISSN:
2029-1558
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35433
Updated:
2021-01-15 20:33:48
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: