Laimingo vaiko ugdymas mokykloje : perspektyva ir galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laimingo vaiko ugdymas mokykloje : perspektyva ir galimybės
Alternative Title:
Training of a happy child at school : the perspective and possibilities
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Laimingas žmogus; Laimė; Mokykla; Mokytojas; Ugdymas mokykloje; Vaikas
EN
Child; Happiness; Happy child; School; School education; Teacher
Summary / Abstract:

LTSuvokiant dvasinės krizės padarinius Lietuvoje ir pasaulyje, šiandien ypatingą dėmesį reikia skirti asmenybės ugdymui, kurio esmę sudaro žmogaus gebėjimas laimingai gyventi. Šio straipsnio tikslas – aptarti vieną iš humanistinio ugdymo būdų – laimingo žmogaus ugdymą mokykloje, naujai pažvelgti į mokinio asmenybę ir puoselėti suvokimą, kaip svarbu jauną žmogų paskatinti ne tik siekti tikslo, bet ir parodyti jam, kad kelias į tikslą gali kelti džiaugsmo ir laimės išgyvenimo pojūtį. Analizuojant problemą, pasirinkti du aspektai: 1) profesinis-pedagoginis: aptariama galimybė suteikti laimės augančiam vaikui ir ugdyti jo gebėjimą ją išgyventi, be to, ieškoma kelių, kaip mokyklos erdvėje įgyvendinti humanistinę laimės idėją; 2) profesinis-asmeninis: apžvelgiamas paties pedagogo požiūris į laimę, jos vietą asmeniniame gyvenime. Ypatingą dėmesį šiandien derėtų skirti asmenybės ugdymui, kurio esmę sudaro žmogaus gebėjimas laimingai gyventi. Tačiau laimės problema daugiausiai gvildenama filosofiškai. Tuo tarpu nuo pedagoginio poveikio ne tik sustiprėja vaiko vidinio pasaulio supratimas, bet turtėja ir pačių mokytojų gyvenimas bei kompetencija. Mokinio vidinio pasaulio pažinimas padeda pastebėti tuos jo vidinius procesus, kuriuos gali užgožti universalūs žmogaus tapsmo matmenys. Tai, tikėtina, atvers galimybių sudaryti palankesnes sąlygas ir visos mokyklos kaitai, drauge ir dabartinės visuomenės atsinaujinimui (mokyklai, kaip esminei švietimo institucijai, skinama ypatinga misija kuriant naują visuomenę).

ENAn ability to be happy is not an inborn skill, it cannot be transferred by parents to their children. This skill has been developing through all human life, through one's communication with other people and the surrounding world. The richer this interaction is, the wider world is open to a growing person and the bigger possibility that a child in this world will feel happy occurs. Laimutė Bobrova in her follow up of the article "Training of a Happy Child at School" covers characteristics of an experience of happiness - duration of the feeling, intensiveness of the happy emotional experience, conscious perception of happiness and a role of lifestyle in evaluating a state of happiness. In this article the authoress emphasizes a role of family - the major condition for happiness, then discusses such issues as development and evaluation of teacher's personality, self-cognition as an element of professional improvement, equivalence of cognitive and emotional aspects of teacher's personality, children's general world outlook and formation of feeling of happiness, defines teachers as the major subjects of training and self-training. [text from author]

ISSN:
1392-1037
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24534
Updated:
2018-12-17 12:38:03
Metrics:
Views: 19    Downloads: 11
Export: